Nedsat kursuspris

Nedsat kursuspris

SAP (studerende, arbejdssøgende, pensionist)

København og Frederiksberg giver tilskud til nedsættelse af kursusprisen, hvis du bor i en af kommunerne og:

Er Folkepensionist, førtidspensionist, modtager af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtager, efterlønsmodtager, lærling der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at du modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

OBS: Ved tilmelding betales fuld kursuspris og tilskuddet udbetales efterfølgende, når vi har modtaget dokumentation, gerne i kopi på mail: rc@rytmiskcenter, af SU-støttemeddelelse, uddannelseskontrakt, bevis på efterløn eller førtidspension. For arbejdsledige er en aktuel tro- og love erklæring dog tilstrækkelig.

Download Tro og Love erklæring HER