Billeder og videoer

Hør vores kursister udtale sig om Gøsselkurset. For tilmelding m.m klik her.

Gøsselskolen

Vil du fordybe dig i Musik og bevægelsesleg med børn?
– så er Gøsselskolen en mulighed.

“At improvisere og eksperimentere er vigtige og gennemgående elementer i undervisningen”.

Gøsselskolens formål er at kvalificere deltagerne til at arbejde med musik og bevægelse med børn.

Kurset henvender sig primært til personer med en pædagogisk- eller en læreruddannelse og strækker sig over 2 år.

Næste Intromøde og opstart af nyt hold maj 2018

Som optakt til Gøsselkurset afholdes et intromøde. Her orienteres om kursets indhold m.m.

For optagelse på det 2-årige kursusforløb er deltagelse i intromødet en forudsætning.

Om Gøsselskolen

Gøsselskolens idegrundlag tager udgangspunkt i den bevægelsesmæssige og rytmiske udvikling med udgangspunkt i Astrid Gøssels arbejdsmetode. Arbejdsmetoden udviklede hun i samarbejde med komponist og musikpædagog Bernhard Christensen.

Kurset på Gøsselskolen er tilrettelagt som et forløb over 2 år, hvor der årligt undervises i 32/33 uger – á 3 lektioner – mandage fra kl. 15.30 – 18.15.

Kurset afholdes på Rytmisk Center, Vesterbrogade 107, Kbh. V.

Hovedemnerne er – meget kort fortalt

// Introduktion til Astrid Gøssel og Bernhard Christensen og deres arbejdsmetode
// Arbejde med egen bevægelsesmæssig og musikalsk kunnen og udtryk
// Gennemgang af og fordybelse i motorisk udvikling
// Gennemgang af og fordybelse i sansemotorisk udvikling
// Gennemgang af og fordybelse i musikalsk udvikling
// Arbejde med metodik for børn i alderen 0–9 år, bl.a. gennem arbejdet med musik- og bevægelsesleg
// At tilegne sig musikalske – især rytmiske – færdigheder (primære instrumenter er trommer og percussion)
// At arbejde med egen krop, bevægelseslære, puls og rytme

Gennem hele forløbet arbejdes der i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så kursisterne kan tilegne sig stoffet med egen krop og selv kan lede et rytmikforløb.

Kontaktlærere på Gøssel kurset

Sus Hauch     Tlf: 22 32 15 38
Nina Foss      Tlf: 48 18 72 73 / 61 66 91 40

Se endvidere:

www.goessel.dk

Praktisk information – Voksne dag, aften og weekend