Ghettosnak

22. marts 2008

Ideal Bar

En aften med rap og debat om gadebrande og ghettodannelse

Der var pænt med mennesker, god stemning og masser af hiphop, da Rytmisk Center torsdag aften den 22. maj havde inviteret til debatmøde i Ideal Bar på Vesterbro. En aften under navnet GHETTOSNAK, der tog sit afsæt i de aktuelle gadebrande og problemerne med den stigende ghettodannelse i de større danske byer.

Arrangementet bød på hiphop leveret af de albumaktuelle og ”samfundsengagerede” rappere Marwan og AndyOp samt rapper i det hedengangne Hvid Sjokolade, Tommy Bredsted, der har boet på Nørrebro gennem de seneste 12 år. På programmet fik de tre kunstnere selskab af folketingspolitikerne Astrid Krag, SF, og Karsten Lauritzen fra Venstre, der begge som henholdsvis formand og næstformand sidder i Folketingets udvalg for udlændinge- integrationspolitik. Aftenens ordstyrer var journalist Kristian Danholm, der gennem aftenen inddrog et spørgelystent publikum i debatten.

Det første indslag på aftenen var med AndyOp, der leverede tre numre fra hans debutudgivelse Nærmest Perfekt fra januar i år. Efter sin optræden fortalte han om sin opvækst i Frydenlund i Århus. Et område der gennem hans barndom og ungdom udviklede sig fra at stille og roligt middelklassekvarter til at være et belastet og temmelig hårdt sted med vold, kriminalitet og nedlagte skoler, fritidshjem mm. AndyOp pegede på tre grundlæggende problemer, der skulle gøres noget ved, for at han kunne se en løsning på ghettoproblemerne. For det første skal der gøres noget ved beboersammensætningen, hvor indvandringen i følge AndyOp er overrepræsenteret og også præget af mange på overførselsindkomst og ofte med sociale og psykiske problemer. For det andet skal skolerne fungere godt igen. Skolerne har enorm stor betydning for lokalmiljøet, og for hvordan børn og unge fungere i samfundet. Endelig skal der gøres noget ved kriminaliteten, der i dag er alt, alt for høj og som skaber frygt, afmagt og stor ligegyldighed overfor både de fysiske rammer, mennesker og for omgivelserne i det hele taget.

Efter AndyOp gik rapperen Marwan på scenen. Marwan har Palæstinensisk baggrund og er fra Århus V men lagde vægt på, at han var fra Århus… bare Århus. Efter lidt tekniske startvanskeligheder spillede Marwan også et par numre fra sit aktuelle og meget roste album P.E.R.K.E.R. Marwan pointerede efter musikken, at han egentlig ikke syntes, at problemet var så stort igen – ”I forstørrer problemet” – og han opfordrede til mere dialog: ”Snak med os! Vi gør ikke noget”, sagde Marwan blandt andet.

Det sidste musikalske indslag kom fra det tidligere medlem af hophop-bandet Hvid Sjokolade Tommy Bredsted, der oprindeligt kommer fra Næstved men som i sit voksne liv har boet på Nørrebro gennem de seneste 12 år. Tommy Bredsted rapporterede om en langt mere presset stemning på Nørrebro end da han flyttede ind til bydelen. I det hele taget så han en udvikling, der bevægede sig i en rigtig uheldig retning med stigende isolation og lukkethed. En udvikling han dog også havde forståelse for – eller i hvert fald kunne sætte sig ind i – ikke mindst pga. mediernes efter hans opfattelse meget ensporede og gentagende negative billede af Nørrebro.

Efter de tre rappere/musikeres indslag var stemningen god, og da resten af aftenen blev gennemført som en mere traditionel paneldebat var både spørgelysten og i manges tilfælde indignationen høj.

I debatpanelet stod to af de yngre medlemmer fra Folketinget; formand for udlændinge- og integrationsudvalget, Karsten Lauritzen fra Venstre og næstformand for udlændinge- og integrationsudvalget og integrationsordfører for SF Astrid Krag. Begge politikere var veloplagte, og de fremlagde hver især deres holdninger og løsningsforslag til problemerne omkring ghettodannelse. Astrid Krag lagde vægt på, at SF skulle se virkeligheden i øjnene, og at det var på tide, at partiet slap berøringsangsten og den politiske korrekthed i forhold til integrationsproblemer og den store kriminalitet blandt 2G indvandrere. Samtidig kritiserede hun også regeringen for ikke at gøre nok ved problemet. Hun ønskede blandt andet en mere målrettet indsats på skoleområdet flere penge til forbedring af både undervisningen og skolernes fysiske tilstand.

På den anden side af panelbordet og den politiske akse fasthold Karsten Lauritzen fra Venstre, at der faktisk blev gjort meget, og at der aldrig var bevilliget så mange midler til at løse problemer med ghettodannelser som med i den siddende regerings tid. På mange måder levede de to politikere op til forventningerne og var selvfølgelig uenige om mange ting – både i forhold til problemernes kerne og omfang og til løsningsmodellerne. Men samtidig var de også enige om mange ting, og alt i alt gav de samlet et indtryk af, at det var vigtige samfundsproblemer, der skulle gøres noget ved. Under og efter de to politikeres indlæg blev der stillet masser af spørgsmål fra salen, hvor det især var Karsten Lauritzen, der stod for skud. Arrangementet var som bekendt på Vesterbro, og derfor var det ikke overraskende for hverken politikerne eller arrangørerne, at publikum overvejende repræsenterede oppositionen Karsten og hans regering.

GHETTOSNAK blev arrangeret af kultur- og undervisningsinstitutionen Rytmisk Center i København i samarbejde med musik- og kommunikationsvirksomheden Artiscope.