Musik og det gode liv

Debat den 17. april klokken 16.00 - 18.30

17. april 2018

Københavns Professionshøjskole (UCC), Humletorvet 3, 1799 København V

Musik i det pædagogiske arbejde

Danmark har en fin tradition med at bruge musikken i det pædagogiske arbejde: rytmik og sanglege i daginstitutionerne, bands i både fritidshjem og klubber, og musikalske livsfortællingsprojekter og kor for udsatte borgere og mennesker med nedsat funktionsevne – fra Lotte Kærså over Vesterbros Ungdomsgård til Fangekoret i Vestre Fængsel.

Hvor står musikken i det pædagogiske arbejde i dag?

• Hvordan er pædagogerne og musikerne på de pædagogiske arbejdspladser i stand til at få rammer og betingelser til at have musikken med – og hvordan arbejder de konkret med musikken i det pædagogiske arbejde?
• Hvordan er de ansatte i det pædagogiske felt i stand til at løfte opgaverne – både musikfagligt og pædagogfagligt på en gang.?
• Hvordan kan vi argumentere for at musikken i dag har en vigtig rolle i det pædagogiske felt: er musikken et redskab for personlig udvikling og faglig læring, eller har den en værdi i sig selv?
• Sker der en æstetisk fornyelse, eller står vi med musikalske udtryk som ikke er fulgt med tiden?

Vi inviterer alle interesserede – herunder undervisere, pædagoger og andre der bruger musikken i det pædagogiske arbejde til en debat om hvordan vi kommer videre, og vi møder eksempler på hvordan musikken bliver sat i spil i det pædagogiske felt.

Tilmeld dig vores facebook event her.

Moderator

Jens Christian Madsen

I kommer til at møde

Niels Olsen – Projektchef, kultur. Nordea-fonden.

Johannes Skeldbo – projektet Musik og Inklusion samt arbejder musikalsk  med ældre på Frederiksberg.

Kristine Ringsager – Ph.d. og cand.mag. i musikvidenskab og antropolog. Aalborg Universitet.

Projekt Sangglad – sanginstitutioner i Danmark.

Annette Brønnum – Børnehuset Harmonien (selvejende integreret daginstitution på Frederiksberg der arbejder meget med musik).

Nina Foss – Gøsselskolen.

Martin Bentholm – Vesterbros Ungdomsgård.

Thorbjørn Appehl m.fl – Villa Musica i Hillerød (musisk helhedsskole/ behandlingsinstitution for drenge og piger i alderen 7 – 14 år med psykosociale og indlæringsmæssige problemer).

Marie Dam Hansen – musik- og sprogpædagog.

Lars Romild – pædagog fra Hulegården og Demokratibandet (med mennesker med nedsat funktionsevne).

Louise Adrian – Fangekoret (indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen).

Mikael Welner m.fl. – Empata (3-årige uddannelsesforløb for unge, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) eller USB (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) Empata underviser primært inden for det musisk æstetiske felt).

Sisse Tomczyk – Zag du gaf (musikskole der arbejder med instrumentalundervisning til børn/unge med ADHD, autisme og andre mentale diagnoser).

Gratis entré.

Location:
Humletorvet 3
1799 København V
Indgang i gården i Warehouse på Humletorvet – lokale W6-08.