Musik, leg og bevægelse

Efteruddannelseskursus for lærere og pædagoger v/ Gøsselskolen

Download folder her.

NÆSTE OPSTART ER AUGUST 2022.

For mere information, kontakt kursusledere:
Sus Hauch mobil: 22 32 15 38
Nina Foss  mobil: 61 66 91 40

Kurset vil kvalificere dig til at varetage undervisning i vuggestuer, børnehaver og folkeskolens indskoling. Kurset giver dig indsigt i børns musik- og bevægelsesudvikling og du arbejder med dine egne kompetencer både bevægelsesmæssigt og musikalsk.

Gøsselkurset er et 2-årigt kursusforløb, hvor der årligt undervises i 32/33 uger – á 3 lektioner – mandag eftermiddage. Kurset afholdes på Rytmisk Center, Vesterbrogade 107, Kbh. V.

1. år september 2020 – juni 2021: 9.386 kr.
2. år august 2021 – juni 2022: 9.855 kr. (med forbehold for evt. prisregulering på maks. 5%)

For at starte på kursusforløbet, er det obligatorisk at melde sig til det indledende intromøde.

Hovedemnerne

Tilegnelse af færdigheder indenfor bevægelseslære, bevægelse, udtryk og dans.

Tilegnelse af musikalske færdigheder med hovedvægt på rytmisk træning, trommer, percussion og sang.

Gennemgang af og fordybelse i:

// Motorisk udvikling
// Sansemotorisk udvikling
// Musikalsk udvikling
// Praktisk & teoretisk arbejde med pædagogisk metode med børn i alderen 0-9 år.

Gøsselskolen har siden 1975 udbudt dette efteruddannelseskursus med baggrund i bevægelsespædagogen Astrid Gøssel og komponist og musikpædagog Bernhard Christensens arbejdsmetoder og idégrundlag. Her tager vi udgangspunkt i barnet, der hvor det er, i legen, i det skabende, og i barnets naturlige rytmisk motoriske bevægelsesform. At improvisere og eksperimentere er nøgleord i undervisningen.

På kurset forholder vi os til ny viden inden for fagområder som bevægelse, musik, sundhed, pædagogik m.m. – du bliver dermed en del af en spændende platform for videndeling og diskussion.

Gennem hele forløbet arbejdes der i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så kursisterne kan tilegne sig stoffet med egen krop og selv kan lede et rytmikforløb.

Vi har en stor underviserstab med bred erfaring og uddannelsesbaggrund inden for musik, dans, bevægelse, sundhed og pædagogik.

Lærerne

Sus Hauch
Nina Foss
Hanne Dates
Anne Hussmann
Pernille Germansen
Victor Dickers-Eisner
Sarah Szinay

Kontaktlærere på Gøsselkurset

Sus Hauch     Tlf: 22 32 15 38
Nina Foss      Tlf: 61 66 91 40

Se endvidere:

www.goessel.dk