Gøsselskolen

Find dit hold og tilmeld dig

Hold nr: 49900
Ledige pladser

Gøsselkursus intromøde

2,00 lektioner: 5.6.2019 - 5.6.2019 , Onsdag kl. 18:00
Sted: Enghavevej 8. København V
Underviser: Sus Hauch
Tilmeld
Depositum: 500 kr.

Tilmelding til Gøsselforløb start 26. august 2019

Intromøde til Gøssel to årigt kursusforløb, der kvalificere dit arbejde med børn musik og bevægelse, efter Astrid Gøssels prinsipper.
Dato for intromøde kommer i december 2018

2 årigt kursusforløb.

Teorien: Der gives en teoretisk gennemgang af bevægelsesapparatets opbygning - herunder børnemotorik. Det primære udgangspunkt er bevægelsesfunktionen, hvorfor arbejdet med teorien altid er forbundet med øvelses- eksempler og eksperimenterende gruppearbejde. Desuden gennemgås den sansemotoriske udvikling, og Gøsselrytmikkens pædagogik og arbejdsmetode bearbejdes og formidles med henblik på arbejdet med både små og større børn.

Hovedemnerne er – meget kort fortalt:

Introduktion til Astrid Gøssel og Bernhard Christensen og deres arbejdsmetode
Arbejde med egen bevægelsesmæssig og musikalsk kunnen og udtryk
Gennemgang af og fordybelse i motorisk udvikling
Gennemgang af og fordybelse i sansemotorisk udvikling
Gennemgang af og fordybelse i musikalsk udvikling
Arbejde med metodik for børn i alderen 0–9 år, bl.a. gennem arbejdet med musik- og bevægelsesleg
At tilegne sig musikalske - især rytmiske - færdigheder (primære instrumenter er trommer og percussion)
At arbejde med egen krop, bevægelseslære, puls og rytme

Gennem hele forløbet arbejdes der i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så kursisterne kan tilegne sig stoffet med egen krop og selv kan lede et rytmikforløb. At improvisere og eksperimentere er vigtige og gennemgående elementer i undervisningen.

Optagelse på kursusmodul I forudsætter at du har deltaget i Gøsselskolens intromøde.
Pris for første år

Pris: 8.675 kr

 

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
05.6.2019 18:00 05.6.2019 20:00 2,00 32, Opgang E, 3. sal

Savner du musikalske færdigheder, viden og erfaring med barnets motoriske udvikling i dit arbejde?

“At improvisere og eksperimentere er vigtige og gennemgående elementer i undervisningen”.

På Gøsselskolen har vi i mere end 30 år opkvalificeret pædagoger og lærere i kunsten at styrke barnets motoriske og sproglige udviklingstrin, gennem bevægelse, musik og leg.

Vi har en stor underviser stab med bred erfaring og uddannelsesbaggrund inden for musik, dans og bevægelseskulturen.

Vi arbejder med faglig viden og erfaringsbaseret læring. Du bliver derfor hurtigt i stand til selv at arbejde videre i din institution eller på din skole og dermed øge din læringskurve markant.

Når du har gennemført vores 2 års kursus, er du solidt klædt på til at give en professionel og velovervejet motorisk stimulering til børnene på din arbejdsplads.

Den musikalske træning du får med i rygsækken, gør det endnu sjovere at lege med børnene, fordi du nu også har overskud til at inddrage deres input i legen. Du kan improvisere og modulere lege, sange og bevægelsesmønstre. Derigennem stimulerer du børnene optimalt, og de synes det er sjovt, når de selv får lov at byde ind på det, du laver med dem.

Kurset er hver mandag kl. 15.30 – 18.15 og løber over to år.

Om Gøsselskolen

Gøsselskolens idegrundlag tager udgangspunkt i den bevægelsesmæssige og rytmiske udvikling med udgangspunkt i Astrid Gøssels arbejdsmetode. Arbejdsmetoden udviklede hun i samarbejde med komponist og musikpædagog Bernhard Christensen.

Kurset på Gøsselskolen er tilrettelagt som et forløb over 2 år, hvor der årligt undervises i 32/33 uger – á 3 lektioner – mandage fra kl. 15.30 – 18.15.

Kurset afholdes på Rytmisk Center, Vesterbrogade 107, Kbh. V.

Hovedemnerne er – meget kort fortalt

// Introduktion til Astrid Gøssel og Bernhard Christensen og deres arbejdsmetode
// Arbejde med egen bevægelsesmæssig og musikalsk kunnen og udtryk
// Gennemgang af og fordybelse i motorisk udvikling
// Gennemgang af og fordybelse i sansemotorisk udvikling
// Gennemgang af og fordybelse i musikalsk udvikling
// Arbejde med metodik for børn i alderen 0–9 år, bl.a. gennem arbejdet med musik- og bevægelsesleg
// At tilegne sig musikalske – især rytmiske – færdigheder (primære instrumenter er trommer og percussion)
// At arbejde med egen krop, bevægelseslære, puls og rytme

Gennem hele forløbet arbejdes der i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så kursisterne kan tilegne sig stoffet med egen krop og selv kan lede et rytmikforløb.

Kontaktlærere på Gøssel kurset

Sus Hauch     Tlf: 22 32 15 38
Nina Foss      Tlf: 48 18 72 73 / 61 66 91 40

Se endvidere:

www.goessel.dk

Praktisk information – Voksne dag, aften og weekend