Klassisk komposition

Komposition er først og fremmest en kunstnerisk disciplin, hvor komponisten udtrykker sig selv, sine følelser og tanker igennem musik.

Samtidig er komposition nok den mest omfattende musik disciplin, der sammenfatter en lang række forskellige andre musikdiscipliner – selvfølgelig først og fremmest nodelære, instrumentation (viden om alle de forskellige instrumenter, og hvordan man skriver for dem), musikhistorie (herunder viden om forskellige stilarter, traditioner m.m.), teori og analyse.

Læs meget mere under holdteksten på hvert hold.