Klassisk Komposition

Find dit hold og tilmeld dig

Hold nr: 57152
Ledige pladser

Klassisk komposition - 6 mødegange (Niveau: Let øvet/øvet)

18,00 lektioner: 5.11.2018 - 10.12.2018 , Mandag kl. 11:30
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Lars Kynde
Tilmeld
Kursuspris: 1720 kr.

Max. 4 deltagere.

Komposition er først og fremmest en kunstnerisk disciplin, hvor komponisten udtrykker sig selv, sine følelser og tanker igennem musik. Samtidig er komposition nok den mest omfattende musik-disciplin, der sammenfatter en lang række forskellige andre musikdiscipliner - selvfølgelig først og fremmest nodelære, instrumentation (viden om alle de forskellige instrumenter, og hvordan man skriver for dem), musikhistorie (herunder viden om forskellige stilarter, traditioner m.m.), teori og analyse.
Kunsten består i at rumme og overskue alle disse elementer, så man kan bruge dem til at træffe bevidste, personlige musikalske valg og formidle sit budskab så entydigt og klart som muligt - både overfor de udøvende musikere og overfor publikum.

Til kurset tager vi primært udgangspunkt i kursisternes eget medbragte materiale, samt visse bundne opgaver - f.eks. med udgangspunkt i een bestemt kompositionsteknik, benspænd, instrumentation el.lign. Ud fra dette materiale vil vi arbejde med hvordan kursisterne kan kultivere og udvikle deres individuelle idéer og hensigter.

Komposition er også i høj grad et praktisk fag, hvor kommunikation mellem komponist og udøvende musikere er et centralt element. Der lægges derfor op til at kursisterne skal skrive musik “til hinanden”, til opførelse på den andens hovedinstrument. Herigennem vil vi komme ind på hvordan kursisterne kan skærpe kommunikationen gennem partituret, igennem et detaljeret, klart og tydeligt nodebillede. Derved trænes kursistens formidling af sit eget materiale, samt bevidstheden om hvad det egentlig er der er på spil i det pågældende materiale.

Desuden vil vi også gennemgå klassiske værker og tale om hvordan de er skruet sammen, og hvorfor de fungerer som de gør, for derved at blive mere bevidste omkring musikalske virkemidler og brugen af dem.

Kursuspris: 1.720,-
S/A/P-pris:  1.540,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
05.11.2018 11:30 05.11.2018 14:15 3,00 Luna, Opgang F, 1.sal
12.11.2018 11:30 12.11.2018 14:15 3,00 Luna, Opgang F, 1.sal
19.11.2018 11:30 19.11.2018 14:15 3,00 Luna, Opgang F, 1.sal
26.11.2018 11:30 26.11.2018 14:15 3,00 Luna, Opgang F, 1.sal
03.12.2018 11:30 03.12.2018 14:15 3,00 Luna, Opgang F, 1.sal
10.12.2018 11:30 10.12.2018 14:15 3,00 Luna, Opgang F, 1.sal

Komposition er først og fremmest en kunstnerisk disciplin, hvor komponisten udtrykker sig selv, sine følelser og tanker igennem musik.

Samtidig er komposition nok den mest omfattende musik disciplin, der sammenfatter en lang række forskellige andre musikdiscipliner – selvfølgelig først og fremmest nodelære, instrumentation (viden om alle de forskellige instrumenter, og hvordan man skriver for dem), musikhistorie (herunder viden om forskellige stilarter, traditioner m.m.), teori og analyse.

Læs meget mere under holdteksten på hvert hold.

Klassisk Musik

Drømmer du om at spille eller komponere klassisk musik i dagtimerne?

På Rytmisk Center har vi en dedikeret afdeling, som tager udgangspunkt i det klassiske univers.

Undervisere:

Lars Kynde