Komponistlinjen

Find dit hold og tilmeld dig

Hold nr: 304160
Ledige pladser

Komponistlinjen - Start februar 2022

Periode: 21.2.2022 - 3.6.2022
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Depositum: 1000 kr.

Du kan læse mere om Kompositionslinjen HER samt tilmelde dig den vejledende optagelsesprøve.

Hold nr: 305160
Ledige pladser

Komponistlinjen - Start efterår 2022

Periode: 5.9.2022 - 16.12.2022
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Depositum: 1000 kr.

Du kan læse mere om Kompositionslinjen HER samt tilmelde dig den vejledende optagelsesprøve.


Få Intensiv undervisning i komposition, hvad enten du vil arbejde med instrumental musik, elektronisk lyddesign eller sangskrivning. Det vigtigste er at du har erfaring med at skrive din egen musik, er ambitiøs, elsker at udvikle idéer og er indstillet på at blive udfordret.

Da komposition – som håndværk, op igennem historien og frem til i dag, dækker over mange forskellige traditioner, udtryksformer og discipliner, kræves der i dag en bred faglighed for at kunne omfavne faget i sin helhed.

At arbejde med lyd, dvs. optageteknikker, musikproduktion og rumlige dimensioner såvel som akkorder, melodiudvikling, instrumentation og arrangement til klassiske ensembles, dækker begge over en kompositorisk proces – håndværket er forskelligt, men de valg man står overfor undervejs, er de samme.

At komponere foregår både når man bygger sit eget instrument eks. en synthesizer, når man udvikler egne systemer og mønstre eller når man løser et konkret teknisk eller teoretisk problem i et værk. Processen foregår, når man leger med optagelser i et lydstudie og laver lyddesigns, når man rammesætter en improvisation, nedskriver en melodisk idé eller energisk felt i et nodepartitur eller via en grafisk tegning. Den foregår også når vi oversætter ord eller stemninger til toner og klangflader eller når vi fantaserer og forestiller os et fortællermæssigt scenarie.

At komponere handler i bund og grund om at udvikle idéer, stille spørgsmål, løbende skabe metode og samtidig overgive sig til processen. Det kan opleves som cyklisk, for når man opdager nye ting – ser man også flere muligheder. Derfor skal vi skabe rammer og arbejde ud fra konkrete opgaver. Mulighederne er uendelige og at komponere handler både om tilvalg og fravalg, om at løse konkrete problemer, at omfavne det komplekse og simple, men mest af alt
– at være nysgerrig, videbegærlig og intuitiv.

Vi vil arbejde projektbaseret og alle emner vil være bygget op omkring opgaver der tager afsæt i et tema.

Vi vil komme igennem temaer som form, samarbejde, lyd til medier, udvidet instrument- teknikker, metodeudvikling og alternative notationsformer. Vi vil arbejde med instrumentation, melodiudvikling, dynamik, kontrapunkt, elektronisk lyddesign, konceptudvikling, dogmer, tekst og kollagetænkning. Opgaverne vil fokusere på at udforske et medie, mere end en specifik stil eller genre.

Gruppens interesser, sætter rammen for hvilken faglig retning kurset skal tage.

Undervisningen vil derudover bestå af følgende elementer:

Tværdisciplinært samarbejde og egne projekter
Når vi lykkes med at samarbejde, kan vi opnå indsigt og kunst på et langt højere plan end to individualister kan. Vi skal lære hvordan vi samarbejder, bruger og hjælper hinanden og tænker tværfagligt. I dag er det mere normen end undtagelsen, at vi som komponister er en del af tværfaglige kunstneriske fællesskaber i projekter, så det er vigtigt at kunne indgå med åbenhed og lære af sine kolleger i et projekt. Derudover skal vi skabe vores egne projekter og vi vil arbejde ud fra tidslinjer og deadlines. At udvikle en rammemæssig struktur er en stor del af at kunne overskue og lykkes med sine projekter.

Introduktion til lydstudie
Lydstudiet er den moderne komponists skrivebord og vi vil komme igennem basale indspilningsteknikker, viden om lyd, mikrofonsammensætning, samt introduktion til en DAW (Digital Audio Workstation).

Postproduktion, lydformater, immersiv lyd og elektronisk lyddesign
At kunne lave en god demo eller lege med lyd som inspiration, kræver teknikker og forståelse for hvordan man praktisk arbejder med audio. At kunne forholde sig til lyd ud fra et akustisk perspektiv eller som et kreeret flerdimensionelt audiorum såsom 3 – eller 4-D mix, kræver viden om immersiv lyd, multikanalsmusik og udvidede audioformater.

Notationsformer
Vi vil arbejde med måder at skrive og kommunikere idéer på. Fra grafisk notation til introduktion til Sibelius, til måder at kommunikere med musikere eller andre kunstnere på. Et sprog, fælles forståelsesgrundlag og udgangspunkt er vigtigt for at kunne arbejde sammen med andre.

Kompositions-teori og instrumentation
Vi vil fokusere på f.eks. melodi-udvikling, akkorder (funktion, beliggenhed, omvendinger, udvidelser etc.), rytmer og grooves, form, arrangement for blæsere og strygere osv. Vi vil også tale om hvordan instrumentation kan brugrs som redskab til at udvikle musik på.

Hørelære
Da vi bruger vores ører til at lytte og forstå musik med, kommer vi til at træne vores gehør og evnen til auditivt at analysere musik. Det vil være på et niveau hvor alle kan være med, og lynhurtigt komme til at kunne mærkes i hverdagen med musik.

Lytteklub
Vi mødes og lytter til den musik vi har lavet hver især, forklarer hvad vi ønsker med det og lader det være grundlag for samtale, læring og konstruktiv kritik.

Teknik og problemløsning
Du får hjælp til at løse tekniske problemstillinger, som opstår i kompositionsprocessen. Det kan være instrumentfærdigheder, sangteknik, band-ledelse, software-hjælp, indspilningsteknik etc.

OBS! Det faglige niveau på Komponistlinjen er højt, så er du begynder eller let øvet, og stadig ønsker en kursuspakke, skal du tjekke vores 13 ugers kompositionspakke ud.

Skema
Kurset varer 14 uger. Sidste uge af kurset er sat af til erstatningsundervisning og evaluering. Kurset har 2-5 kursister med 9 lektioner pr. uge
Undervisningen ligger onsdag kl. 9-13.35 og fredag kl. 9-12.40.

Udover de faste ugentlige fag er der en månedlig café hvor der vil være koncerter m.m.

Masser af muligheder for at vælge tilvalgsfag som musikteori, hørelære, improvisation, klaver, guitar, bas m.m. Læs mere under afsnittet Tilvalgskurser længere nede i teksten.

1 lektion er 55 min. inkl. 10 min. pause.

Øvelokaler
Du kan låne skolens lokaler udenfor undervisningstiden i tidsrummet 9-22. Weekender i tidsrummet 9-20.

Tilvalgskurser (tilkøb)

Klik HER og få et samlet overblik over vores tilvalgsfag. Når du har dannet dig et overblik, kan du efterfølgende vælge evt. tilkøb til ved den generelle tilmelding.

Underviserne
Gennemgående underviser: Cecilie Sadolin.

Optagelsessamtalen
Vi indbyder dig til en samtale for at høre mere om dine tanker, ambitioner, metode, mv. Derudover vil vi gerne høre 2 stykker musik, du har skrevet/produceret. Vi skal have et klart billede af dit niveau, fagligt og kunstnerisk, samt den musikgenre du arbejder med.

Du får tilsendt en mail med dato og tid for samtale, når du har tilmeldt dig og indbetalt depositum på 1000,- kr.

Vi forbeholder os ret til at give afslag til ansøgere, der ikke har det nødvendige faglige niveau til at skabe et homogent hold. I dette tilfælde vil du blive tilbudt plads på vores 13 ugers kompositionspakke

Optagelsessamtaler vedr. foråret 2022

Optagelsessamtalerne ligger onsdag d. 2. februar 2022 indenfor tidsrummet kl. 10-12.

Pris

Kurset koster: 17.253 / SAP 16.082

Prisen er eksklusiv evt. ekstrakurser. Du kan tilkøbe ekstrakurser ved tilmelding – se mulighederne under Tilvalgskurser (tilkøb) ovenfor.

Betalingsfrist er 2 dage efter bekræftelse på optagelse på kurset. Alternativt kan kurset, efter aftale med kontoret, betales med månedlige afdrag.

Aktuelle kursusperioder

Forår 2022

Kursus periode: 21. februar – 3. juni.
Ansøgningsfrist d. 21. januar.
Den vejledende optagelsesprøve ligger i uge 5 (januar/februar)

Efterår 2022

Kursus periode: 5. september – 16. december.
Ansøgningsfrist d. 7. august.
Den vejledende optagelsesprøve ligger i uge 34 (august)

Musikundervisningen foregår i København.

Sådan tilmelder du dig

– Klik på det ønskede kursus ovenfor
– Udfyld og godkend den elektroniske tilmeldingsblanket
– Betal depositum
– Du modtager en mail med yderligere information i løbet af få dage

Bemærk, at du skal have indbetalt 1000,- kr. i depositum for at gå til den vejledende optagelsessamtale. Depositummet er aldrig spildt: Bliver du optaget, trækker vi depositummet fra kursusprisen. Får du afslag, betaler vi depositummet tilbage.

Kontakt Afdelingsleder Lis Wessberg, hvis du har spørgsmål vedr. kurset eller tilmelding.