Musik og Inklusion 

Musik og Inklusion. Marts til oktober 2017

Projektet undersøgte mulighederne for at få flere med nydansk baggrund med i musikdeltagelse. Projektets erfaringer skal bidrage til udvikling af fremtidens musikundervisning i folkeoplysningsregi.

Rytmisk Center afsluttede projektet Musik og Inklusion med en konference i september 2017. Ved konferencen deltog bl.a. forskere, musikere og undervisere og studerende fra musik- og læreruddannelser.

Projektledelsen udgav en kort rapport om projektets ideer, forløb og erfaringer. Den kan hentes her.

Uddrag fra rapporten:

Som folkeoplysende institution vil Rytmisk Center starte en udvikling, hvor musikdeltagelse forankres bedre og bredere blandt københavnere uanset baggrund. Dette skal ses som en del af en bevægelse i hele folkeoplysningssektoren i retning af nytænkning og kvalificering af begreber som dannelse, deltagelse og inklusion.

Der mangler generelt viden om, hvad fritidsmusik er, og hvad den tilbyder, blandt en del familier med nydansk baggrund.

Kontakt

Projektkonsulent Johannes Skjelbo
Mail: johs@rytmiskcenter.dk
Tlf. 26709011

Udviklingskonsulent Carsten Mørch-Bentzen
Mail: cb@rytmiskcenter.dk
Tlf. 6017 3770

Links

Presse
Aktuelt

Projektlederen

Johannes Frandsen Skjelbo.

Cand.mag i musikvidenskab fra Københavns Universitet 2009 med tilvalg i informationsteknologi. Sidefag fra IT-universitetet 2005-2007. Ansat som ekstern lektor på Musikvidenskab 2009-2011. I efteråret 2015 modtog JFS Ph.d. graden for sin afhandling om musiklivet blandt danske unge med muslimsk baggrund. Afhandlingen er baseret på 3 års feltarbejde blandt unge i forskellige rammer. JFS er pianist og keyboardspiller. Han har siden 1999 været ansat på Rytmisk Center og en række andre institutioner som blandt andet korleder, akkompagnatør og musikunderviser.

Udover nævnte afhandling om unge muslimers musikliv er JFS medforfatter til videnskabelige artikler om musik og islam i Vesteuropa (under udgivelse). JFS var deltager i det Nordforskstøttede forskningsprojekt RMC (2010-2014), som blandt andet fokuserede på musik blandt Europas minoriteter.

Om Rytmisk Center

Rytmisk Center er en kultur- og undervisningsinstitution, der siden 1979 har tilbudt voksenundervisning inden for musik og bevægelse samt kulturelle aktiviteter for børn og unge under folkeoplysningsloven. Vi underviser på alle niveauer og tilbyder undervisning i stort set alle instrumenter, rytmik, komposition, studie- og musikproduktion m.m.

Rytmisk Center har ansat over 150 professionelle undervisere og har årligt i omegnen 5000 kursister i alderen 2-90 år.  Rytmisk Center ledes af en erfaren administration bestående af konsulenter med mange års administrativ og baggrund og høj musisk faglighed.  Vi har lokaler på Vesterbro, Østerbro og i Brønshøj i København.

Administrerende leder og økonomisk ansvarlig: Kåre Emtoft
Projektleder: Udviklingskonsulent, Carsten Mørch-Bentzen

Rytmisk Center blevet kåret som Årets Aftenskole i 2015. Læs mere om Rytmisk Center på: rytmiskcenter.dk