Musik til Medielinjen – indhold

Kompositionvirkemidler
Vi gennemgår de håndværksmæssige grundpiller indenfor komposition; Melodik, Rytmik, tematisering, Harmonisering mm., og komponerer ud fra konkrete rammer og dogmer. Det er selve udgangspunktet for kurset og gennemgående.

Vi vender et kunstnerisk emne som inspiration, og kreativitetsmodeller til at udvinde inspirationen mest effektivt i den skabende proces.
Løbende vil vi hver især dele vores musiske præferencer med hinanden, og sangskrivere/komponister vi bliver inspireret af.

Komposition til det visuelle
‘Når billedet dikterer lyden’ – Igennem de konkrete dogmer vi løbende arbejder med i undervisningen, dykker vi ned i komposition til det visuelle – billeder, og små filmsekvenser. – Hvordan er den skabende proces, når man ikke komponerer til sig selv, men istedet får den kunstneriske ramme og stemning dikteret af et billede, eller en instruktør som har en vision for sin film? Vi vil komponere musik til filmsekvenser, sammenligne vores forskellige bud og snakke om styrker og forcer.
Forskellen på de primære definitioner af filmmusik; Score-, source- og baggrundsmusik vil blive gennemgået.
For at få et indblik i den verden hvor lyd og billede bearbejdes til film, besøger vi et lydproduktionsselskab som producerer musik til store film i norden.

Music Supervising
Hvorfor klistrer noget musik bedre til billeder end andet ? Vi vil afprøve forskelligt underlægningsmusik til en filmsekvens, og vende de faldgruber der gør sig gældende indenfor music supervising; clearing af rettigheder mm.

Visualisering af lyd
‘Når lyden digterer billedet’ – Vi bruger 2 undervisningsgange midt i kurset på at lægge fokus på udtænkningen af et visuelt udtryk der matcher en lydside. Her vil vi fokusere på musikvideoer mm. og der vil være en opgave der skal udføres i IMovie. Vi får besøg af en freelanche videomand, som deler sine erfaringer med at skabe musikvideoer ud fra et auditivt udtryk, VJ’ing, dokumentarfilm mm.

Music Business
Vi vil gennemgå de grundlæggende indstanser som man som komponist har gavn af at være medlem af, fonde man har til rådighed når man skal udføre projekter der kræver økonomisk hjælp mm.

Fremadrettede muligheder
På kurset vil der løbende være et fokus på proces, og dialog ud fra din egen og dine medstuderendes personlige erfaring. Der vil være plads til refleksion over de kunstneriske mål i hver især har, og løbende vil der være en ”hands-on” tilgang i undervisningen.
For at give en dybere forståelse af de emner vi gennemgår, vil der løbende indgå litteratur som skal læses til timerne.

Vend tilbage til hovedbeskrivelsen og tilmelding