Praktisk information – Børn og unge

Tilmelding og optagelse

Når du har fundet dit ønskehold, kan du gå direkte til online tilmelding.

Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager både tilmelding og betaling. Derfor anbefaler vi, at du betaler samtidig med tilmeldingen.

Når du er blevet optaget, sender vi et mødekort som bekræftelse med mere detaljerede oplysninger om underviser, tid og sted.

Venteliste

Skulle holdet være overtegnet, og du ikke kan finde et alternativ, så kan du alligevel gå videre med tilmeldingen, for at blive placeret på en venteliste. Det koster ikke noget. Vi vil så kontakte dig, hvis der opstår plads på holdet.

Pris og betaling

Find den aktuelle pris ved at klikke dig ind på det enkelte hold. Du betaler online med Dankort eller bankoverførsel ved tilmelding.

Deltagerbetalingen for hele skoleåret er delt op i to opkrævninger. Første  betaling sker ved tilmelding og vedrører de første 14 mødegange frem til jul. Betaling for foråret (17 mødegange) falder i starten af december.

Støtte til kontingent og udstyr

Københavns Kommune giver udsatte børn og unge mulighed for kontingentstøtte. Udfyld dette skema for anmodning om støtte: Vejledning til kontingentstøtte.

Søskenderabat

Søskende får 25 % rabat, som fratrækkes kontingentet for yngste barn. Kontakt kontoret for betaling, hvis du tilmelder en eller flere søskende.

Støtte til kontingent og udstyr

Københavns Kommune giver udsatte børn og unge støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse. Se kriterierne og ansøg om støtte her.

Frameldingsregler

Hvis du framelder dig senest 14 dage før kursets start, returneres deltagergebyret, dog opkræves der 250 kr. i administrationsgebyr.

De første 2 mødegange betragtes som prøvegange. Det er muligt at framelde sig kurset efter disse to gange og inden den 3. mødegang.

Fra og med holdets 3. mødegang er tilmeldingen bindende og deltagergebyret returneres ikke.

OBS: På sommerkurserne og i øvrigt på weekend- og ugekurser (og til kurser op til 5 mødeganges varighed) er tilmeldingen bindende fra 2 uger før kursusstart. Inden da kan man ved afmelding få deltagergebyret retur minus kr. 250 kr. i administrationsgebyr.

Framelding skal ske skriftligt til kontoret eller pr. mail på: bu@rytmiskcenter.dk

Aflysning af kursus/arrangement ved force majeure

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Hvad skal du medbringe

Til sammenspil og instrumentalundervisning sørger vi for de tunge ting såsom: Klaver, trommesæt, congas, PA-anlæg, synthesizer, forstærkere mv. Du skal selv medbringe “håndvåben”, dvs. trommestikker, blæserinstrument, strengeinstrument (plus ledning til de el-drevne).

Lån et lokale

I det omfang der er ledige lokaler, kan du øve på Rytmisk Center.

Du kan låne lokaler i hele den periode vores sæson er i gang. Kontakt skolens aktivitetskoordinator og lån et ledigt lokale:

Aktivitetskoordinator Østerbro
Mobil 28100477
Mandag og onsdag mellem klokken 14.00-18.00 og
Tirsdag og torsdag mellem klokken 15.00 – 19.00

Aktivitetskoordinator Vesterbro
Mobil 28100471
Mandag til torsdag mellem klokken 14.00 – 18.00

Underviserne

Underviserne på Rytmisk Center er udøvende musikere og dansere med en hel del undervisningserfaring. Vi har over 170 undervisere tilknyttet.

Du er velkommen til at kontakte underviseren om niveau mv. Læs mere om de enkelte undervisere ved at klikke på navnet.

Undervisningsstederne

Rytmisk Center Vest *)
Vesterbrogade 107 E, 1620 København V

*) Adgangsmulighed for handicappede. Kontakt kontoret på tlf. 33225984 herom ved tilmelding.

Rytmisk Center Øst
Øster Farimagsgade 16 B, 2100 København Ø

Osramhuset
Valhalsgade 4, 2200 København N

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Korsager Skole
Grevingevej 15, 2700 Brønshøj

Ferie 2020

Vinterferie – uge 7, 2020
Påskeferie – 12/4 – 20/4, 2020
Efterårsferie – uge 42, 2020

Sæson

Forårssemestret 2020 dækker 17 mødegange med start i uge uge 3.

Vores Sommerferieaktiviteter for Børn og Unge finder sted i den første uge i Folkeskolernes sommerferie.

I tilfælde af aflysning

Såfremt undervisningsaktiviteten aflyses af underviser eller Rytmisk Center, gives erstatningsundervisning, normalt ved kursusforlængelse, ellers efter nærmere aftale på holdet.

Sygdom

Vi kan desværre ikke tilbyde at undervise børn og unge, der er syge. Hvis dit barn er sygemeldt fra skolen, anbefaler vi derfor også at man tager en sygedag fra undervisning på Rytmisk Center.

Forbehold

Vi tager forbehold for skift af underviser og vikardækning. Endvidere tages forbehold for udsættelse af programsat holdstart. I disse tilfælde kan sæsonen forkortes og kontingentet reduceres.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse rc@rytmiskcenter.dk.