Praktisk information – De intensive

Tilmelding og den vejledende optagelsesprøve

Når du har fundet din ønskelinje kan du gå direkte til online tilmelding. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig den vejledende optagelsesprøve, og altså ikke er garanteret en plads.  Herefter indbetaler du depositum på 1000,- kr. Du kan vælge mellem dankortbetaling eller bankoverførsel. Depositummet bliver fratrukket kursusprisen ved optagelse og tilbagebetalt ved afslag.

Det er en forudsætning, at vi har modtaget depositum, for at du kan gå til den vejledende optagelsesprøve. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en mail med information om dato, tidspunkt og indhold vedr. den vejledende optagelsesprøve.

Pris og betaling

Find den aktuelle pris i holdteksten ved den aktuelle linje.

Betalingsfristen er 2 dage fra kursisten modtager bekræftelse på optagelse på kurset. Kursusprisen kan deles op i månedlige rater efter aftale med kontoret.

Nedsat kursuspris

SAP (studerende, arbejdssøgende, pensionist)

København og Frederiksberg giver tilskud til nedsættelse af kursusprisen, hvis du bor i en af kommunerne og:

Er folkepensionist, førtidspensionist, modtager af arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, kontanthjælpsmodtager, efterlønsmodtager, lærling der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at de modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

OBS: Ved tilmelding betales fuld kursuspris og tilskuddet udbetales efterfølgende, når vi har modtaget dokumentation, gerne i kopi på mail, af SU-støttemeddelelse, uddannelseskontrakt, bevis på efterløn eller førtidspension. For arbejdsledige er en aktuel tro- og love erklæring dog tilstrækkelig.

Hvad skal du medbringe

I vores undervisningslokaler er der standardgear som: Klaver, trommesæt, congas, PA-anlæg, synthesizer, forstærkere mv. Du skal selv medbringe “håndvåben”, dvs. trommestikker, blæserinstrument, strengeinstrument (plus ledning til de el-drevne).

Lektionslængde

En lektion varer i 55 minutter, hvoraf de 10 minutter er pause.

Frameldingsregler

– Hvis du ikke møder op til den vejledende optagelsesprøve, mister du dit depositum
– Hvis du efter den vejledende optagelsesprøve har fået positivt svar, og alligevel ønsker at framelde dig, mister du dit depositum
– Hvis du framelder dig senere end 2 uger før sæsonstart, hæfter du for hele deltagergebyret incl. depositum. Dette gælder også i tilfælde af sygdom og lign.

Aflysning af kursus/arrangement ved force majeure

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure.

Særlige regler i forbindelse med Kursuspakker og De Intensive
Overvejer du at søge ind på et af disse kurser, eller allerede går der, og ønsker at vide mere i forhold til en evt. lock down, kontakt venligst Lis Wessberg på 33260757 eller liw@rytmiskcenter.dk

Underviserne

Underviserne på Rytmisk Center er udøvende musikere med undervisningserfaring. Vi har over 170 undervisere tilknyttet.

Du er velkommen til at kontakte underviseren om niveau mv. Læs mere om de enkelte undervisere ved at klikke på navnet.

Undervisningssted

Rytmisk Center, Vesterbrogade 107 E.

*) Adgangsmulighed for handicappede. Kontakt kontoret på tlf. 33225984 herom ved tilmelding.

Ferieplanen

Forår 2021
Påskeferie – 29. marts til og med 5. april.
St. bededag d. 30. april.
Kr. himmelfartsdag d. 13. maj
2. pinsedag d. 24. maj.

Efterår 2021
Efterårsferie i uge 42

I tilfælde af aflysning

Såfremt undervisningen aflyses gives erstatningsundervisning i bufferugen (den sidste uge af kurset), ved kursusforlængelse, eller efter nærmere aftale på holdet.

Forbehold

Vi tager forbehold for skift af underviser samt brug af vikar på holdene.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse rc@rytmiskcenter.dk.