Praktisk information – Voksne

Tilmelding og optagelse
Når du har fundet dit ønskehold kan du gå direkte til online tilmelding. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager tilmelding. Du kan vælge mellem dankortbetaling, mobilepay eller bankoverførsel.

Når du er blevet optaget,  sender vi et mødekort som bekræftelse, med detaljerede oplysninger om tid og sted.

Valg af niveau
Begynder 1
Du har ikke tidligere modtaget undervisning, og du har hverken prøvet at spille eller synge før.

Begynder 2
Du har fået undervisning i minimum et eller to semestre. Du har sunget eller spillet noget, og du har fået lidt kendskab til, hvad dit instrument kan.

Let øvet
Du har et grundlæggende kendskab til dit instrument, og du behersker den elementære teknik.

Øvet
Du har arbejdet i længere tid med dit instrument og er fortrolig med det. Du kan bruge dit instrument til sammenspil. Og du har grundlæggende kendskab til teori og ved, hvordan du bruger ørerne.

Lektionslængde
En lektion varer i 55 minutter, hvoraf de 10 minutter er pause.

Venteliste
Skulle holdet være overtegnet, og du ikke kan finde et alternativ, så kan du alligevel gå videre med tilmeldingen for at blive placeret på en venteliste.  Det koster ikke noget. Vi vil så kontakte dig,  hvis der opstår plads på holdet.

Pris og betaling
Find den aktuelle pris, ved at klikke dig ind på det enkelte hold.
Du betaler online med Dankort, Mobilepay eller bankoverførsel ved tilmelding.

Nedsat kursuspris
SAP (studerende, arbejdssøgende, pensionist)

København og Frederiksberg giver tilskud til nedsættelse af kursusprisen, hvis du bor i en af kommunerne og:

Er Folkepensionist, førtidspensionist, modtager af arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, kontanthjælpsmodtager, efterlønsmodtager, lærling der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at de modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

OBS: Ved tilmelding betales fuld kursuspris og tilskuddet udbetales efterfølgende, når vi har modtaget dokumentation på mail, af SU-støttemeddelelse, uddannelseskontrakt, bevis på efterløn eller førtidspension. For arbejdsledige er en aktuel tro- og love erklæring dog tilstrækkelig.

Download Tro og Love erklæring HER udfyld, og send til kontor@rytmiskcenter.dk

Hvad skal du medbringe
Til sammenspil og instrumentalundervisning sørger vi for de tunge ting såsom: Klaver, trommesæt, congas, PA-anlæg, synthesizer, forstærkere mv. Du skal selv medbringe “håndvåben”, dvs. trommestikker, blæserinstrument, strengeinstrument (plus ledning til de el-drevne).

Frameldingsregler
Framelding skal ske senest 14 dage før kursusstart. Ved rettidig framelding tilbagebetales det indbetalte beløb. Dog opkræves der 250 kr. i administrationsgebyr.

Er der mindre end 14 dage til kursusstart, er tilmeldingen bindende. Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Såfremt Rytmisk Center må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Framelding skal ske skriftligt til kontoret eller pr. e-mail på: rc@rytmiskcenter.dk

Aflysning af kursus/arrangement ved force majeure
Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure.

Ved aflyste mødegange grundet lock down får man ikke deltagergebyret retur, men de aflyste mødegange bliver modregnet på et nyt hold når skolen åbner igen.

Forbehold
Vi tager forbehold for skift af underviser samt brug af vikar på holdene. Endvidere tages forbehold for udsættelse af programsat holdstart i max. 2 uger, i disse tilfælde forlænges holdet naturligvis tilsvarende. Vi tager også forbehold at der i nogle tilfælde kommer ændringer af undervisningssted.

Særlige regler i forbindelse med Kursuspakker og De Intensive
Overvejer du at søge ind på et af disse kurser, eller allerede går der, og ønsker at vide mere i forhold til en evt. lock down, kontakt venligst Lis Wessberg på 33260757 eller liw@rytmiskcenter.dk

Underviserne
Underviserne på Rytmisk Center er udøvende musikere med undervisningserfaring. Vi har over 170 undervisere tilknyttet.

Du er velkommen til at kontakte underviseren om niveau mv. Læs mere om de enkelte undervisere ved at klikke på underviserens navn på de respektive sider/hold.

Undervisningsstederne
Rytmisk Center – Vest
Vesterbrogade 107 E, 1620 København V

*) Adgangsmulighed for handicappede. Kontakt kontoret på tlf. 33225984 herom ved tilmelding.

Rytmisk Center – Øst
Øster Farimagsgade 16 B, 2100 København Ø

Osramhuset
Valhalsgade 4, 2200 København N

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

I tilfælde af aflysning
Såfremt undervisningen aflyses gives erstatningsundervisning, normalt ved kursusforlængelse, eller efter nærmere aftale på holdet.

Forbehold
Vi tager forbehold for skift af underviser samt brug af vikar på holdene. Endvidere tages forbehold for udsættelse af programsat holdstart  i max. 2 uger. I disse tilfælde forlænges holdet naturligvis tilsvarende.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse rc@rytmiskcenter.dk.