Praktisk information – Voksne dag, aften og weekend

Tilmelding og optagelse

Når du har fundet dit ønskehold kan du gå direkte til online tilmelding. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager tilmelding. Du kan vælge mellem dankortbetaling eller bankoverførsel.

Når du er blevet optaget,  sender vi et mødekort som bekræftelse, med detaljerede oplysninger om tid og sted.

Venteliste

Skulle holdet være overtegnet, og du ikke kan finde et alternativ, så kan du alligevel gå videre med tilmeldingen for at blive placeret på en venteliste.  Det koster ikke noget. Vi vil så kontakte dig,  hvis der opstår plads på holdet.

Pris og betaling

Find den aktuelle pris, ved at klikke dig ind på det enkelte hold.

Du betaler online med Dankort eller bankoverførsel ved tilmelding.

Nedsat kursuspris

SAP (studerende, arbejdssøgende, pensionist)

København og Frederiksberg giver tilskud til nedsættelse af kursusprisen, hvis du bor i en af kommunerne og:

Er Folkepensionist, førtidspensionist, modtager af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtager, efterlønsmodtager, lærling der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at du modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

OBS: Ved tilmelding betales fuld kursuspris og tilskuddet udbetales efterfølgende, når vi har modtaget dokumentation, gerne i kopi på mail, af SU-støttemeddelelse, uddannelseskontrakt, bevis på efterløn eller førtidspension. For arbejdsledige er en aktuel tro- og love erklæring dog tilstrækkelig.

Hvad skal du medbringe

Til sammenspil og instrumentalundervisning sørger vi for de tunge ting såsom: Klaver, trommesæt, congas, PA-anlæg, synthesizer, forstærkere mv. Du skal selv medbringe “håndvåben”, dvs. trommestikker, blæserinstrument, strengeinstrument (plus ledning til de el-drevne).

Mangler du et instrument?

Klik her for mere information om diverse udlejere og forhandlere.

Frameldingsregler

Framelding skal ske senest 14 dage før kursusstart. Ved rettidig framelding tilbagebetales det indbetalte beløb. Efter denne dato er tilmeldingen bindende. Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Såfremt Rytmisk Center må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Framelding skal ske skriftligt til kontoret eller pr. e-mail på: rc@rytmiskcenter.dk

Underviserne

Underviserne på Rytmisk Center er selv udøvende musikere med undervisningserfaring. Vi har over 170 undervisere tilknyttet.

Du er velkommen til at kontakte underviseren om niveau mv. Læs mere om de enkelte undervisere ved at klikke på navnet.

Undervisningsstederne

Rytmisk Center *)
Vesterbrogade 107 E, 1620 København V

*) Adgangsmulighed for handicappede. Kontakt kontoret på tlf. 33225984 herom ved tilmelding.

k.u.b.a.
Øster Farimagsgade 16 B, 2100 København Ø

Osramhuset
Valhalsgade 4, 2200 København N

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Ferieplanen

Efterår 2017.

Efterårsferie i uge 42.

Forår 2018

Påskeferie i uge 13
2. påskedag d. 2/4
St. Bededag d. 27/4
Kr. Himmelfart d. 10/5
2. pinsedag d. 21/5

Hovedsæsonerne

Som hovedregel har vi to sæsoner årligt – een med start primo februar og een med start primo september. Vi har også workshops og hold som starter løbende hen over året. Se under det enkelte hold hvornår der er sæsonstart og hvor mange mødegange der er.

I tilfælde af aflysning

Såfremt undervisningen aflyses gives erstatningsundervisning, normalt ved kursusforlængelse, eller efter nærmere aftale på holdet.

Forbehold

Vi tager forbehold for skift af underviser. Endvidere tages forbehold for udsættelse af programsat holdstart  i max. 2 uger. I disse tilfælde forlænges holdet naturligvis tilsvarende.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse rc@rytmiskcenter.dk.