Rytmisk Center søger ny afdelingsleder

Kan du sætte retning i en ambitiøs kulturinstitution?

Vi søger en afdelingsleder, der kan se nye veje for musikken i folkeoplysningen. Du skal stå i spidsen for 80 musikundervisere og udviklingen af vores voksenundervisning om aftenen, så vi fortsat kan tilbyde attraktive og tidssvarende kurser til alle musikinteresserede.

Vi søger en afdelingsleder, der igennem sit arbejdsliv har stået i front for projekter og udviklingsprocesser og igennem disse har skabt resultater. Du bliver ansat i en organisation, der af natur er nysgerrig og engageret i musiklivet både i København og på landsplan. Sammen med os skal du skabe nye veje for Rytmisk Center, samtidig med at du viderefører og udvikler vores nuværende aktiviteter.

Rytmisk Center er en kulturinstitution, der arbejder under Folkeoplysningsloven. Vi har årligt i omegnen af 6000 kursister, der går til musiske aktiviteter. Derudover er vi en aktiv igangsætter og arrangør af debatter og andre eksterne kulturelle aktiviteter. Vi er en organisation, der er præget af høj faglighed og et tæt udviklingssamarbejde, som følges til dørs af den enkelte medarbejder.

Vi forventer, at du gennem din karriere har haft en tydelig musikalsk profil gerne som udøvende musiker, og at du derigennem har et stærkt netværk af musikere, kulturinstitutioner, scener og lignende, du kan bringe i spil.

Du skal kunne lede og vejlede såvel undervisere som kursister, og med overskud kunne rumme den store bredde af mennesker, du her vil møde. Derudover skal du have lyst til at indgå som kollega i et administrativt team på 9, hvor der er kort fra idé til handling, hvor humor er en vigtig del af hverdagen, og hvor vi ofte løfter i flok. Vi forventer, at du kan arbejde stabilt og struktureret, og at du er god til at realisere strategier og visioner.

Dine opgaver og ansvarsområder bliver blandt andet:

Rytmisk Center betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansættelsen:

Ansættelsen er på 32 timer ugentligt. Stillingen aflønnes efter Finansministeriets lønoversigt og ligger mellem løntrin 36 og 46, stedtillæg IV efter forhandling.

Ansættelsestidspunkt: Tiltrædelse snarest og efter aftale – dog senest 1. marts 2019.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 22. november 2018, klokken 12.00
Første samtale: Torsdag den 29. november 2018
Anden samtale: Fredag den 7. december 2018

Vi ser frem til at modtage din ansøgning + CV. Ansøgning modtages elektronisk på mail: nr@rytmiskcenter.dk

Angiv ”stillingsansøgning” i emnefeltet.

Læs mere om os på www.rytmiskcenter.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Trine Lerche Frøslev, tlf.: 33 26 07 55