Sangskrivning og komposition

Bliv en bedre sangskriver, tekstforfatter og komponist. Du lærer forskellige kompositoriske virkemidler og redskaber for din sangskrivning inden for en lang række genrer. Du får indsigt i forskellige tilgange til at skrive tekster.

Underviserne

Tjek de tilknyttede undervisere ved at klikke på de respektive links.

Aktuelle kursusperioder

Der er kursusstart flere gange om året. Vi opretter løbende nye kurser med forskelligt fokus. Se vores aktuelle kurser.

Musikundervisningen foregår i København.

Kontakt Afdelingsleder Lis Wessberg, hvis du har spørgsmål vedr. kurset eller tilmelding.

Find dit hold og tilmeld dig

Sorter efter:
Hold nr: 202750
Få ledige pladser

How to become a better song writer in lockdown (Onlinecourse in english)

12,00 lektioner: 18.3.2021 - 25.4.2021 , Torsdag kl. 18:00
Sted: -. -
Underviser: Anders Hjernø
Tilmeld
Pensionister Kbh.: 647 kr.
Kursuspris: 737 kr.
Pensionister Frbg.: 647 kr.

Registration deadline: Two days before the first meeting

What is the course about?

How do I keep myself going as a songwriter? - This is a question many songwriters ask themselves - especially now that we have to work alone!

Working with others is a good way to turn off the inner critic, but now that we are forced to work separately, many of us struggle with self-criticism and writer's block. However, there is something we can do about this, and working on your own is something you can practice and get beter at. This course will make you better at writing songs on your own. We are going to work with music as well as lyrics, and will do a lot of exercises that will make your writing process more free andopen minded.

I will present exercises and techniques that you can practice on your own. The goal is to disarm the writing process and to realize that good music can come out of even the simplest exercise. When the course is over, you will have written a lot of music that you can take with you.

The course is aimed at those of you who write their own songs and music. It is secondary whether you are a beginner or experienced. The computer will be used as a tool, but it is not a requirement that you are a "computer musician".

It's fine if you write your songs on guitar only, but you will get the most out of the course if you have the opportunity to record your songs on a computer. The quality of the recordings is secondary.

What will be taught?

-You get concrete tools that you can use to get yourself started writing songs - whether you feel inspired or not.

-You will be introduced to exercises that can help you generate musical or lyrical raw material.

-You get help to establish a good workflow in your work.

-You get tips on how to avoid and help to solve writer's block.

I will be teaching online on the Zoom platform. The program is easy to set up and only requires that you have a smartphone, a tablet or a computer with a built-in microphone.Kursuspris: 737,-
S/A/P-pris: 647,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
18.3.2021 18:00 18.3.2021 20:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
25.3.2021 16:00 25.3.2021 18:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
08.4.2021 16:00 08.4.2021 18:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
25.4.2021 16:00 25.4.2021 18:45 3,00 Sangskrivning
Hold nr: 202738
Ledige pladser

Bliv bedre til at skrive sange på egen hånd (Onlinekursus)

9,00 lektioner: 6.5.2021 - 20.5.2021 , Torsdag kl. 18:00
Sted: -. -
Underviser: Anders Hjernø
Tilmeld
Pensionister Kbh.: 647 kr.
Kursuspris: 737 kr.
Pensionister Frbg.: 647 kr.

Max 4 deltagere

Tilmeldingsfrist: To dage før første mødegang

Hvad går kurset ud på?

Hvordan holder jeg mig selv i gang som sangskriver? - Det er et spørgsmål, som mange sangskrivere stiller sig selv - især nu hvor vi må arbejde alene!

At arbejde sammen med andre er nemlig en god måde at slukke for den indre kritiker på, men nu, hvor vi er tvunget til at arbejde hver for sig, er der mange der kæmper med selvkritik og skriveblokering. Det findes der dog råd for. Dét at arbejde på egen hånd er nemlig noget du kan øve dig i. Dette kursus vil gøre dig bedre til at skrive sange på egen hånd. Vi skal arbejde med både musik og tekster, og vi skal lave en masse øvelser, som vil gøre din skriveproces mere fri og nysgerrig.

I undervisningen præsenterer jeg øvelser og teknikker, som du så får lov til at arbejde med på egen hånd. Målet er at afvæbne skriveprocessen og at indse, at der kan komme gode musik ud af selv de simpleste øvelser. Når kurset er forbi vil du derfor have skrevet en masse musik, som du kan tage med videre.

Kurset henvender sig til dig der skriver dine egne sange. Det er underordnet om du er nybegynder eller øvet. Computeren vil blive brugt som værktøj, men det er ikke et krav at du er "computermusiker".

Det er altså fint hvis du skriver dine sange på guitar, men du vil få mest ud af kurset, hvis du har mulighed for at indspille dine sange på en computer. Kvaliteten af indspilningerne er underordnet.

Hvad bliver du undervist i?

Du får konkrete værktøjer som du kan bruge til at sætte dig selv i gang med at skrive sange uanset om du føler dig inspireret eller ej.

Du bliver præsenteret for øvelser, der kan hjælpe dig med at genere musikalsk eller tekstligt råmateriale.

Du får hjælp til at etablere et godt workflow i dit arbejde.

Du får tips til at undgå og hjælp til at komme ud af skriveblokeringer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på Zoom. Programmet er nemt at sætte op, og det kræver kun at du har en smartphone, en tablet eller en computer med indbygget mikrofon.Kursuspris: 737,-
S/A/P-pris: 647,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
06.5.2021 18:00 06.5.2021 20:45 3,00 Sangskrivning
13.5.2021 18:00 13.5.2021 20:45 3,00 Sangskrivning
20.5.2021 18:00 20.5.2021 20:45 3,00 Sangskrivning
Hold nr: 302327
Ledige pladser

Musikproduktion for Sangskrivere - 6 mødegange (Niveau: Let øvede)

24,00 lektioner: 21.5.2021 - 25.6.2021 , Fredag kl. 09:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Jonas Rendbo
Tilmeld
Kursuspris: 2617 kr.

Max. 4 deltagere.

Du er sangskriver, og mangler en god måde at dokumentere og indspille dine sange på? Få dem i den rigtige indpakning? At få alt det musik du har i hovedet til at blive til virkelighed? Måske har du endda en lille producer inde i maven, som venter på at komme ud?

På dette kursus, arbejder vi i musikprogrammet Logic Pro X på MacBook. Du vil få redskaber til at gøre alle disse ting, ved hjælp af de enorme muligheder Logic tilbyder.

Her er lidt om hvad kurset indeholder:

- Indspilning og editering af både Midi, Audio og Drummer spor.
- Brug af loop-browseren
- Brug af sampleren EXS24
- Introduktion til EQ, Compressor, Rumklang, Delay, Modulations Effekter
- Hvordan indspiller man bedst en vokal, eller et akustisk instrument
- Hvordan mixer jeg musikken, så det lyder godt

Medbring selv
MacBook - Logic Pro X - hovedtelefoner - evt. lydkort og mikrofon"

Kursuspris: 2.617,-
S/A/P-pris: 2.377,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
21.5.2021 09:00 21.5.2021 12:40 4,00 25, Opgang E, 2. sal
28.5.2021 09:00 28.5.2021 12:40 4,00 25, Opgang E, 2. sal
04.6.2021 09:00 04.6.2021 12:40 4,00 25, Opgang E, 2. sal
11.6.2021 09:00 11.6.2021 12:40 4,00 25, Opgang E, 2. sal
18.6.2021 09:00 18.6.2021 12:40 4,00 25, Opgang E, 2. sal
25.6.2021 09:00 25.6.2021 12:40 4,00 25, Opgang E, 2. sal
Hold nr: 302412
Ledige pladser

Komposition - 6 mødegange (Niveau: Let øvet)

12,00 lektioner: 21.5.2021 - 18.6.2021 , Fredag kl. 14:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Anders T. Andersen
Tilmeld
Kursuspris: 1309 kr.

Max. 4 deltagere.

På dette hold arbejder vi med-, og udvikler de grundlæggende kompositoriske værktøjer; motiv, frase, struktur og harmonisering.

Vi laver kompositionsøvelser og arbejder med arrangement, herunder instrumentering.
Deltagerne har typisk erfaring med motivbearbejdelse, grundlæggende melodiske strukturer og basis harmonisering.

Deltagerne løser kompositionsopgaver til hver uge, som præsenteres (noder eller som lyd) og diskuteres af kursisterne sammen.

Kursuspris: 1.309
S/A/P-pris: 1.189,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
21.5.2021 14:00 21.5.2021 15:50 2,00 30, opgang E 3. sal
25.5.2021 14:00 25.5.2021 15:50 2,00 30, opgang E 3. sal
28.5.2021 14:00 28.5.2021 15:50 2,00 30, opgang E 3. sal
04.6.2021 14:00 04.6.2021 15:50 2,00 30, opgang E 3. sal
11.6.2021 14:00 11.6.2021 15:50 2,00 30, opgang E 3. sal
18.6.2021 14:00 18.6.2021 15:50 2,00 30, opgang E 3. sal
Hold nr: 302711
Ledige pladser

Guitar for sangere og sangskrivere - 6 mødegange (Niveau: Let øvet/øvet)

12,00 lektioner: 25.5.2021 - 29.6.2021 , Tirsdag kl. 11:45
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Stian Swensson
Tilmeld
Kursuspris: 1319 kr.

Max. 4 deltagere.

Dette er kurset er for sangeren og sangskriveren der vil udvikle sit guitarspil.

Kursets indhold:
Med udgangspunkt i dine sange, udforsker vi mulighederne og finder frem til hvordan guitarspillet giver sangene liv og stemning.

Måske skal akkorderne spilles i en anden omvending? Måske skal der være flere nuancer i fingerspillet?

Vi kigger også på kendte sange af f.eks. Beatles, Bob Dylan og Elvis – eller sange du vælger.

Kursistens udbytte:
- God til at variere guitarspillet
- Bedre forståelse af sammenspillet mellem guitaren og stemmen
- Inspiration og idéer til nye sange

Forudsætninger:
Du skriver dine egne sange og du har spillet guitar i nogle år – det vil sige at du kan spille de fleste grundlæggende akkorder med flyd og overskud.

Kursuspris: 1.309,-
S/A/P-pris: 1.189,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
25.5.2021 11:45 25.5.2021 13:35 2,00 47, opgang E, 4. sal
01.6.2021 11:45 01.6.2021 13:35 2,00 47, opgang E, 4. sal
08.6.2021 11:45 08.6.2021 13:35 2,00 47, opgang E, 4. sal
15.6.2021 11:45 15.6.2021 13:35 2,00 47, opgang E, 4. sal
22.6.2021 11:45 22.6.2021 13:35 2,00 47, opgang E, 4. sal
29.6.2021 11:45 29.6.2021 13:35 2,00 47, opgang E, 4. sal
Hold nr: 302717
Ledige pladser

Guitar for sangere og sangskrivere - 6 mødegange (Niveau: Let øvet/øvet)

12,00 lektioner: 25.5.2021 - 29.6.2021 , Tirsdag kl. 18:20
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Stian Swensson
Tilmeld
Kursuspris: 1309 kr.

Max. 4 deltagere.

Dette er kurset er for sangeren og sangskriveren der vil udvikle sit guitarspil.

Kursets indhold:
Med udgangspunkt i dine sange, udforsker vi mulighederne og finder frem til hvordan guitarspillet giver sangene liv og stemning.

Måske skal akkorderne spilles i en anden omvending? Måske skal der være flere nuancer i fingerspillet?

Vi kigger også på kendte sange af f.eks. Beatles, Bob Dylan og Elvis – eller sange du vælger.

Kursistens udbytte:
- God til at variere guitarspillet
- Bedre forståelse af sammenspillet mellem guitaren og stemmen
- Inspiration og idéer til nye sange

Forudsætninger:
Du skriver dine egne sange og du har spillet guitar i nogle år – det vil sige at du kan spille de fleste grundlæggende akkorder med flyd og overskud.

Kursuspris: 1.309,-
S/A/P-pris: 1.189,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
25.5.2021 18:20 25.5.2021 20:10 2,00 55, Opgang E, 5. sal
01.6.2021 18:20 01.6.2021 20:10 2,00 55, Opgang E, 5. sal
08.6.2021 18:20 08.6.2021 20:10 2,00 55, Opgang E, 5. sal
15.6.2021 18:20 15.6.2021 20:10 2,00 55, Opgang E, 5. sal
22.6.2021 18:20 22.6.2021 20:10 2,00 55, Opgang E, 5. sal
29.6.2021 18:20 29.6.2021 20:10 2,00 55, Opgang E, 5. sal
Hold nr: 302418
Ledige pladser

Sangskrivning - 6 mødegange (Niveau: Let øvet/øvet)

18,00 lektioner: 26.5.2021 - 30.6.2021 , Onsdag kl. 14:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Jacob Rathje
Tilmeld
Kursuspris: 1963 kr.

Max. 4 deltagere.

Dette sangskrivningskursus er et kursus for dig, som laver det hele selv og elsker at lege og eksperimentere. Du har flere elementer i spil i din musik, men du savner inspiration og udfordringer til at komme dybere ind i dine sange.

Vi kommer rundt om hele processen og tager udgangspunkt i, hvordan netop du arbejder med din musik og dine sange. Det kan også være, du allerede har gang i noget, men sidder fast og trænger til at komme videre.
Du vil få en masse inspirerende tricks og teknikker over et bredt område, som hele tiden skubber dig videre i den kreative proces.

Kursuspris: 1.963.
S/A/P-pris: 1.783,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
26.5.2021 14:00 26.5.2021 16:45 3,00 30, opgang E 3. sal
02.6.2021 14:00 02.6.2021 16:45 3,00 30, opgang E 3. sal
09.6.2021 14:00 09.6.2021 16:45 3,00 30, opgang E 3. sal
16.6.2021 14:00 16.6.2021 16:45 3,00 30, opgang E 3. sal
23.6.2021 14:00 23.6.2021 16:45 3,00 30, opgang E 3. sal
30.6.2021 14:00 30.6.2021 16:45 3,00 30, opgang E 3. sal
Hold nr: 302733
Ledige pladser

Guitar for sangere og sangskrivere - 6 mødegange (Niveau: Let øvet/øvet)

12,00 lektioner: 26.5.2021 - 30.6.2021 , Onsdag kl. 17:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Spencer Gross
Tilmeld
Kursuspris: 1309 kr.

Max. 4 deltagere.

Kurset er for sangeren og sangskriveren der vil blive en bedre akkompagnatør på guitar.
 
Vi arbejder med dine sange.
Hvordan kan dit guitarakkompagnement understøtte din sang bedst muligt, så den får det liv, og den stemning der gør den unik og spændende
eller bare giver sangen ro, med det helt rigtige drive?

Vi kigger også på andres sange.
Sange af f.eks. Beatles, Bill Withers, Stevie Wonder og Bob Dylan.
De har alle kendte sange hvor guitarakkompagnementet bærer sangene frem på genial vis.
 
Vi kigger bl.a. på barréakkorder, omvendingsakkorder, strumming patterns og fingerspil med udgangspunkt i dine sange.

Kursuspris: 1.309,-
S/A/P-pris: 1.189 ,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
26.5.2021 17:00 26.5.2021 18:50 2,00 29, Opgang E, 2. sal
02.6.2021 17:00 02.6.2021 18:50 2,00 29, Opgang E, 2. sal
09.6.2021 17:00 09.6.2021 18:50 2,00 29, Opgang E, 2. sal
16.6.2021 17:00 16.6.2021 18:50 2,00 29, Opgang E, 2. sal
23.6.2021 17:00 23.6.2021 18:50 2,00 29, Opgang E, 2. sal
30.6.2021 17:00 30.6.2021 18:50 2,00 29, Opgang E, 2. sal
Hold nr: 202855
Ledige pladser

Sangskrivning

6,00 lektioner: 26.5.2021 - 9.6.2021 , Onsdag kl. 18:10
Sted: Øster Farimagsgade 16 B,. København Ø
Underviser: Marc Facchini
Tilmeld
Kursuspris: 1093 kr.

Max 4 deltagere 

Tilmeldingsfrist: En uge før første mødegang

Sangskrivning

Kunne du tænke dig at blive en bedre sangskriver? Så er det her du skal starte!

På sangskrivningsholdet er det fuldstændig underordnet hvilken genre du arbejder indenfor, og hvilket niveau du er på. Hver elev vil blive mødt på sine egne præmisser, så man bedst muligt kan videreudvikle et stærkt og personligt udtryk.

Underviseren, Marc Facchini, er uddannet musiker, og har arbejdet professionelt med sangskrivning siden 2010. Som underviser har Marc erfaring med alle niveauer, fra nybegynder til konservatorieniveau. I undervisningen vil du få redskaber til at gøre dine sange bedre, men du vil også få tips og tricks, der kan sikre et kontinuerligt output af nyt materiale.

Du vil få hjemmeopgaver fra gang til gang, og der vil være fokus på at udvikle dine evner som sangskriver. Alle får feedback på deres musik, samt forslag til færdiggørelse og finpudsning af sangene. Der arbejdes blandt andet med tekst, melodi og arrangement.

 

 

Kursuspris: 1.093,-
S/A/P-pris: 993,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
26.5.2021 18:10 26.5.2021 20:00 2,00 3, Opgang F, 3. sal
02.6.2021 18:10 02.6.2021 20:00 2,00 3, Opgang F, 3. sal
09.6.2021 18:10 09.6.2021 20:00 2,00 3, Opgang F, 3. sal
Hold nr: 202856
Ledige pladser

Sangskrivning

6,00 lektioner: 26.5.2021 - 9.6.2021 , Onsdag kl. 20:10
Sted: Øster Farimagsgade 16 B,. København Ø
Underviser: Marc Facchini
Tilmeld
Kursuspris: 1093 kr.

Max 4 deltagere 

Tilmeldingsfrist: En uge før første mødegang

Sangskrivning

Kunne du tænke dig at blive en bedre sangskriver? Så er det her du skal starte!

På sangskrivningsholdet er det fuldstændig underordnet hvilken genre du arbejder indenfor, og hvilket niveau du er på. Hver deltager vil blive mødt på sine egne præmisser, så man bedst muligt kan videreudvikle et stærkt og personligt udtryk.

Underviseren, Marc Facchini, er uddannet musiker, og har arbejdet professionelt med sangskrivning siden 2010. Som underviser har Marc erfaring med alle niveauer, fra nybegynder til konservatorieniveau. I undervisningen vil du få redskaber til at gøre dine sange bedre, men du vil også få tips og tricks, der kan sikre et kontinuerligt output af nyt materiale.

Du vil få hjemmeopgaver fra gang til gang, og der vil være fokus på at udvikle dine evner som sangskriver. Alle får feedback på deres musik, samt forslag til færdiggørelse og finpudsning af sangene. Der arbejdes blandt andet med tekst, melodi og arrangement.

 

Kursuspris: 1.093,-
S/A/P-pris: 993,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
26.5.2021 20:10 26.5.2021 22:00 2,00 3, Opgang F, 3. sal
02.6.2021 20:10 02.6.2021 22:00 2,00 3, Opgang F, 3. sal
09.6.2021 20:10 09.6.2021 22:00 2,00 3, Opgang F, 3. sal
Hold nr: 202373
Ledige pladser

Topliner Kurset

15,00 lektioner: 27.5.2021 - 1.7.2021 , Torsdag kl. 19:45
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Marie Rosenberg
Tilmeld
Kursuspris: 1425 kr.

Max 5 deltagere

Tilmeldingsfrist: En uge før første mødegang

Har du lyst til at prøve kræfter med arbejdsmetoderne i den moderne musikbranche?

I dette forløb arbejder vi hands on med at skrive sange til andre. Vi tager udgangspunkt i konkrete pitch og scenarier fra musikbranchen, og arbejder med de greb man kan bruge, for at "løse" en sang.

Vi kommer omkring både den klassiske sangskrivning, topline (at skabe vokalen på et eksisterende instrumental track) og co-writes / sessions, hvor man er flere om at skrive en sang. Vi vil også kigge lidt på musikbranchen og de forskellige muligheder der er, for at gå den kommercielle vej.

Det er underordnet om du er erfaren sangskriver, ligesom det heller ikke er vigtigt om du er erfaren sanger eller spiller et instrument - men du vil få mest ud af forløbet, hvis du tør synge og improvisere foran andre.

Det er på dette forløb en fordel, hvis du har din egen laptop med et passende musikprogram (logic, protools, garageband etc.)

Har du en spirende producer i maven er du også meget velkommen på holdet - vi kommer ikke til at nørde tekniske producerskills, men vil i stedet arbejde med produktionen som en naturlig del af sangskrivningen.

Kursuspris: 1.425,-

S/A/P-pris: 1.275,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
27.5.2021 19:45 27.5.2021 22:00 2,50 24, Opgang E, 2. sal
03.6.2021 19:45 03.6.2021 22:00 2,50 24, Opgang E, 2. sal
10.6.2021 19:45 10.6.2021 22:00 2,50 24, Opgang E, 2. sal
17.6.2021 19:45 17.6.2021 22:00 2,50 24, Opgang E, 2. sal
24.6.2021 19:45 24.6.2021 22:00 2,50 24, Opgang E, 2. sal
01.7.2021 19:45 01.7.2021 22:00 2,50 24, Opgang E, 2. sal
Hold nr: 302420
Ledige pladser

Poetisk Apotek - 5 mødegange (Niveau: Let øvet/øvet)

15,00 lektioner: 31.5.2021 - 28.6.2021 , Mandag kl. 14:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Jacob Rathje
Tilmeld
Kursuspris: 1636 kr.

Max. 6 deltagere.

POETISK APOTEK er ikke et sangskriverkursus i traditionel forstand, men en rejse ind under sproget.

Vi skal skrive en masse, inspirere hinanden og overraske os selv. Vi skal finde magien i mellemrummene og andre skjulte kræfter i ordene via leg, øvelser og dogmer.
 
Man går ofte i stå i skriveriet, når man tager udgangspunkt i ’hvordan jeg har det lige nu, men efter en tur i POETISK APOTEK har du værktøjer til at styre udenom fælderne og komme hurtigere i gang.

Sammen skal vi opdage nye og mere komplekse betydninger i et sprog, som viser os verden på en sjov, rasende og rørende måde.

Forudsætninger
POETISK APOTEK er et kursus for dig som i forvejen skriver sange, lyrik eller spoken word f.eks. Du behøver ikke have skrevet en masse eller skrive på meget højt niveau, men du vil noget med dine tekster og elsker at skrive.

Du bedes medbringe
Medbring lap top, pen og papir og ikke mindst nysgerrighed og skrivelyst. Så brygger vi brændstof til ordraketten og sætter ild til apoteket.

Kursuspris: 1.636
S/A/P-pris: 1.486,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
31.5.2021 14:00 31.5.2021 16:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
07.6.2021 14:00 07.6.2021 16:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
14.6.2021 14:00 14.6.2021 16:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
21.6.2021 14:00 21.6.2021 16:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
28.6.2021 14:00 28.6.2021 16:45 3,00 22, opgang E, 2.sal
Hold nr: 302827
Ledige pladser

Komposition og sangskrivning - 1 lørdag

5,00 lektioner: 5.6.2021 - 5.6.2021 , Lørdag kl. 10:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Stian Swensson
Tilmeld
Kursuspris: 545 kr.

Max 4 deltagere

Dette er kursuset for dig som skriver din egen musik, men som ønsker mere kundskab om, og nye indfaldsvinkler til, hele kompositionsprocessen.

Kursets indhold

Vi arbejder med:
- At skrive stærke, sangbare melodier.
- At skrive spændende akkordprogressioner.
- At bruge puls og rytme som virkemiddel.
- At variere form, udvikling og opbygning.
- At lave arrangement og fremføring som passer din musik.

Undervisningens struktur varierer mellem at være praktisk og teoretisk/analyserende.

Kursets forløb tilpasses efter deltagernes ønsker og behov.
Alle genre er velkomne.

Kursistens udbytte

- Nye metoder til at udvikle idéer.
- Forståelse af hvordan en lille idé kan blive til en fuldendt sang eller komposition.
- Udvidet forståelse af musikteori.

Forudsætninger
Du skriver din egen musik, som du kan synge, spille på et instrument, eller vise frem fra en computer. Det er en fordel hvis du har grundlæggende færdigheder på guitar eller klaver.

Kursuspris: 545,-
S/A/P-pris: 495,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
05.6.2021 10:00 05.6.2021 14:35 5,00 21, Opgang E, 2. sal
Hold nr: 302828
Ledige pladser

Komposition og sangskrivning - 1 lørdag

5,00 lektioner: 26.6.2021 - 26.6.2021 , Lørdag kl. 10:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Stian Swensson
Tilmeld
Kursuspris: 545 kr.

Max 4 deltagere

Dette er kursuset for dig som skriver din egen musik, men som ønsker mere kundskab om, og nye indfaldsvinkler til, hele kompositionsprocessen.

Kursets indhold

Vi arbejder med:
- At skrive stærke, sangbare melodier.
- At skrive spændende akkordprogressioner.
- At bruge puls og rytme som virkemiddel.
- At variere form, udvikling og opbygning.
- At lave arrangement og fremføring som passer din musik.

Undervisningens struktur varierer mellem at være praktisk og teoretisk/analyserende.

Kursets forløb tilpasses efter deltagernes ønsker og behov.
Alle genre er velkomne.

Kursistens udbytte

- Nye metoder til at udvikle idéer.
- Forståelse af hvordan en lille idé kan blive til en fuldendt sang eller komposition.
- Udvidet forståelse af musikteori.

Forudsætninger
Du skriver din egen musik, som du kan synge, spille på et instrument, eller vise frem fra en computer. Det er en fordel hvis du har grundlæggende færdigheder på guitar eller klaver.

Kursuspris: 545,-
S/A/P-pris: 495,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
26.6.2021 10:00 26.6.2021 14:35 5,00 21, Opgang E, 2. sal
Hold nr: 202890
Ledige pladser

Elektronisk Beat Making for kvinder, transpersoner og ikkee-binære (Weekend kursus)

10,00 lektioner: 26.6.2021 - 27.6.2021 , Lørdag kl. 10:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Annelise Witek
Tilmeld
Kursuspris: 1148 kr.

Max 5 deltagere

Tilmeldingsfrist: En uge før første mødegang

I meget elektronisk musik agerer beatet/groovet et rytmisk fundament for kompositionen. Beat og groove har ofte en stærk karakteristisk værdi for nummeret og kan give nummeret den helt rette vibe. På holdet skal vi udelukkende beskæftige os med elektroniske beats, vi skal analysere dejlige grooves der inspirerer os, bruge lækre samples og lydfiler og så skal vi tænke os langt ud over trommesættet.

Vi undersøger hvordan vi kan skabe nye stemninger med alternative samples i beatet og hvordan vi også kan bruge toner og melodiske instrumenter som en del af groovet. Og så skal vi også snakke om takter, underdelinger og overgange og se på hvordan vi kan eksperimentere med dem. Vi laver beats i Logic Pro X eller Ableton Live, men arbejder du godt i en anden DAW (Musikprogram), er du velkommen til at bruge den.

Undervisningen består meget af hands-on praktik, vi lærer at lave beats ved at gøre det og eksperimentere. Derudover vil der være lidt teori, analysearbejde og mix undervisning

For alle niveauer!

Kursuspris: 1.148,-

S/A/P-pris: 1.043,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
26.6.2021 10:00 26.6.2021 14:35 5,00 22, opgang E, 2.sal
27.6.2021 10:00 27.6.2021 14:35 5,00 22, opgang E, 2.sal
Hold nr: 302829
Ledige pladser

Komposition og sangskrivning - 2 lørdage

10,00 lektioner: 21.8.2021 - 28.8.2021 , Lørdag kl. 10:00
Sted: Vesterbrogade 107 E. København V
Underviser: Stian Swensson
Tilmeld
Kursuspris: 1090 kr.

Max 4 deltagere

Dette er kursuset for dig som skriver din egen musik, men som ønsker mere kundskab om, og nye indfaldsvinkler til, hele kompositionsprocessen.

Kursets indhold

Vi arbejder med:
- At skrive stærke, sangbare melodier.
- At skrive spændende akkordprogressioner.
- At bruge puls og rytme som virkemiddel.
- At variere form, udvikling og opbygning.
- At lave arrangement og fremføring som passer din musik.

Undervisningens struktur varierer mellem at være praktisk og teoretisk/analyserende.

Kursets forløb tilpasses efter deltagernes ønsker og behov.
Alle genre er velkomne.

Kursistens udbytte

- Nye metoder til at udvikle idéer.
- Forståelse af hvordan en lille idé kan blive til en fuldendt sang eller komposition.
- Udvidet forståelse af musikteori.

Forudsætninger
Du skriver din egen musik, som du kan synge, spille på et instrument, eller vise frem fra en computer. Det er en fordel hvis du har grundlæggende færdigheder på guitar eller klaver.

Kursuspris: 1.090,-
S/A/P-pris: 990,- (Kbh. og Frb.)

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale
21.8.2021 10:00 21.8.2021 14:35 5,00 21, Opgang E, 2. sal
28.8.2021 10:00 28.8.2021 14:35 5,00 21, Opgang E, 2. sal