Debat: Mere musik i folkeskolen?

03. september 2018

Rytmisk Center, Enghavevej 8, 1620 København V

Referat af debat på Rytmisk Center (3.9.2018) – Mere musik i folkeskolen

Rytmisk Center
3. september klokken 17.00-19.00.

Bemærk: Grundet byggearbejdet er indgangen til Rytmisk Center, Enghavevej 8 (lige ved siden af Tove Ditlevsens Mindehave)

Det står sløjt til med musikundervisningen i folkeskolen. Det har man i musiklivet i årtier sukket over. I Københavns Kommune står det ydermere sløjt til med den kommunale musikskole: Den dækker kun 0,8 % af børn i målgruppen.

København i kraft af sin størrelse heldigvis en række andre musiktilbud til børn: Rytmisk Center er et af dem. Der er også en lang række tilbud i de kommunale kulturhuse, i DRs Musikariet, gennem Copenhagen Phils aktiviteter, der er private musikskoler, Vesterbro Ungdomsgård osv. osv. Sagen er blot, at dette langt fra rækker, og at der i kommunen ikke findes en målsætning om at alle børn skal møde musik, eller nogen ordning som sikrer dette. Det bliver derfor ofte de i forvejen ressourcestærke familiers børn, der deltager i musiktilbuddene.

Ønsker man at alle børn i København møder musik, skal det måske ske gennem skolen med en garantiordning?

Der er gjort tilnærmelser og forsøg med ordningen Mere Musik til Byens Børn, der samler musiktilbudsleverandører på den ene side og skoler på den anden side og faciliterer møderne mellem parterne. Andre kommuner har gjort tilsvarende forsøg med kulturpakker, Kulturens Laboratorium m.m.

Hvad skal der ske i København for at vi for det første får skabt et mål om, at alle børn skal møde alle de fantastiske musiktilbud, byen har at byde på? Og hvad skal der dernæst ske, for at vi når målet?

Kom og deltag i debatten og tag gerne dine kolleger med.

Mød blandt andet (panel opdateres løbende):

// Maria Frej – Programchef i Tivoli og medlem af Københavns Borgerrepræsentation)
// Thomas Sandberg – musiker
// Eva Fock – musiketnolog
// Henrik Køhler – Direktør Teatercentrum
// Trine Lerche Frøslev, leder Rytmisk Center
// Hanna Jørgensen, Praktisk-Musisk kompetencecenter (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
// Ingrid Brandt, Lederkonsulent, Børne- og Ungdomsforvaltningen
// Helle Dysseholm, Udviklingskonsulent, Dagtilbud og Fritid
// Stine Keiding, Programleder Kulturregion Fyn

Moderator: Jens Christian Madsen

Gratis entre’

Tilmeld dig facebook event her!