Sangens år – og hva’ så?

25. maj 2009


Med tvang kommer lyst

– idéer til etablering af en fællessangskultur

Dansk Vokalforening og Rytmisk Center havde taget initiativ til debat og inspirationsworkshop om sangkulturen og fællessangens vilkår i Danmark. Afsættet for diskussionen var den umiddelbare succes med Sangens År 2008.

Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet er gået sammen om at støtte området i de næste tre år med 6 millioner kroner. Rytmisk Center og Dansk Vokalforening ønskede med arrangementet at undersøge, hvilke muligheder der er for at understøtte sangkulturen i fremtiden – er fællessangen stadig relevant, og hvad kan den bruges til?

Optakt
Aftenens ordstyrer Torben Steno lagde ud med en verbal optakt til arrangements egentlige kerne – inspirationsworkshoppen. Torben stillede bl.a. de centrale spørgsmål: Er det et problem, at man ikke vænnes til fællessang i Folkeskolen? Er det et problem, at Højskolesangbogen savner nyt og tidssvarende materiale? Bør man gøre op med frivillighedskulturen og indføre tvang med fx obligatorisk fællessang i folkeskolen? Hvor er den nye Carl Nielsen – og hvordan bliver man det, uden at have været spillet på P3?

Inspiration
Forsamlingen fik yderligere inputs og inspiration fra komponisterne Susi Hyldgaard og Peter Navaro-Alonso, som var inviteret til at fortælle om deres forhold til fællessang. De har begge deltaget i arbejdet med at skabe nyt materiale til Højskolesangbogen. Selvom både Susi og Peter til dagligt primært beskæftiger sig med mere udfordrende og ”smalle” genrer (jazz og ny partiturmusik), er fællessangen en del af deres musikalske opland, som konstant fornemmes i deres kompositioner. Desuden møder Susi og Peter løbende det brede publikum via bl.a. Susis projekter med musik for medarbejdere og Peters sidebeskæftigelse som kirkeorganist. De fortalte begge om deres oplevelser med fællessang og gav deres vinkler på, hvorfor fællessangen er nødvendig – også i dag.

Workshop
Ca. 15 engagerede vokalister var mødt op for at deltage i debatten og workshoppen. De fordelte sig i grupper af 3-4 personer og valgte via en pulje emner at diskutere ud fra. Målet var at komme med konkrete forslag til tiltag, der vil styrke fællessangskulturen i Danmark.

Emne: ”Fællessang – og tradition” samt ”Fællessang – og bredden/eliten”

• Indfør kor fra indskoling og op igennem klasserne i folkeskolen. Skab fx lilleputkor for de mindste og hav obligatorisk morgensang for alle
• Indfør tvang – man skal prøve fællessang, før man kan få lyst
• Styrk musiklæreuddannelserne – det kræver en troværdig, dygtig og lidenskabelig inspirator til at få formidlet glæden ved sang

Emne: ”Fællessang – og de 15-35-årige”

• Nå målgruppen gennem ny sangskrivning. Lad fx skoleelever skrive sange, som samles i en bog hvert år.
• Skab forståelse for, hvorfor det er vigtigt at synge noget, andre har lavet
• Bring fællessangen hjem i stuerne. Fx ved at have fællessang på tv dagligt 5 minutter før børnetime

Emne: ”Fællessang – og uddannelse”

• Indfør bedsteforældresang, hvor bedsteforældre synger med børnebørnene
• Få mere sang ind i børnehaverne

Emne: ”Fællessang – og fest” samt ”Fællessang – og krop og stemme”

• Skab et holdningsskifte i befolkningen, så man synger for at synge, og ikke synger for at lære at synge
• Styrk den maskuline fællessang, fx ved at indføre sang i motionscentre og på arbejdspladser
• Komponer nye fodboldsange – bring stadionsang op på et højere plan

Emne: ”Fællessang – og fornyelse”

• Introducer fællessang til nye situationer, fx ved at skabe en rammesang, man kan bruge i mange situationer (madlavning, tøjvask, havearbejde,…). Sangen skal være enkel og rummelig for improvisation og gendigtning
• Skab en kampagne, hvor man opfordrer alle til at synge for, hvis man kan
• Forny sangmaterialet med udgangspunkt i det sprog, vi har i dag – henlæg de gamle sange til historieundervisningen!

Emne: ”Fællessang – og integration”

• Skab et forum, hvor man kan præsentere sig og sin nationalitet gennem en fællessang fra det land/egn, man kommer fra; et forum, hvor man får lov til at holde fast i sine rødder (”jeg er dansk”, ”jeg er tyrker”…)

Afsluttende tanker og idéer
Som det jo oftest sker, fortsatte diskussionen, efter at det formelle program var slut. Bl.a. blev det debatteret, om hvorvidt højskolesangene generelt ligger for højt tonalt – men flere mente, at problemerne med at synge med mere hænger sammen med, at amatører har et for begrænset tonalt område at arbejde inden for.

Én foreslog, at man kunne udgive fællessangsantologier hvert år for på den måde at tilgodese både det historiske og det tidssvarende element i sangene. Fx blev det bemærket, at mange sange i Højskolesangbogen tematiserer 1864-krigen, men at der ikke er en eneste sang i 2005-revisionen, som handler om Irak-krigen.

Slutteligt udtrykte flere et stort ønske om en bedre udbredelse af node- og tekstmateriale – bl.a. via gode søge- og downloaddatabaser på nettet.