Frisk blod til folkeoplysningen i nyt repræsentantskab

Pressemeddelelse – København den 7. august 2018

Rytmisk Center fylder 40 år i år og 6.000 årlige kursister understreger, at institutionen på Vesterbro er aktuel som nogensinde. Med et nyt repræsentantskab bestående af markante personligheder fra det danske kultur- og musikliv tager Rytmisk Center nu initiativ til at få skabt et langt større fokus og en mere kvalificeret debat om musik- og kulturlivets mangeartede værdier og kvaliteter for såvel det enkelte menneske som for vores samfund.

Kompetencer fra bl.a. Dansk Live, ORA, Tivoli og musikere fra Turbolens og CHINAH er sammen med fagligheder fra CPH PIX og influencer-netværket SPLAY blevet inviteret ind til at løse en klar opgave. De skal levendegøre emner, som er centrale for folkeoplysningen i fremtiden og belyse kulturens rolle i samfundet i form af profilerede debatter og konkrete projekter, som man kan følge på Rytmisk Center.

På spørgsmålet hvad det nye repræsentantskab skal og hvad f.eks. Splay har med folkeoplysning at gøre svarer Rytmisk Centers nye leder, Trine Lerche Frøslev:

– offentligheden i dag formes af andre medier end for bare ti år siden. Det forpligter os til at forstå hvordan de nye medier fungerer og til at fortælle de nye medier og deres målgrupper hvorfor og hvordan andre arbejder med folkeoplysning. Vores nye repræsentantskab skal lytte og lære, men også sætte en dagsorden.

Rytmisk Centers Repræsentantskabs prioriteringer

På det første repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018 blev 2 overordnede indsatsområder prioriteret:

Diversitet i musiklivet og adgang for alle

Der er behov for at sætte fokus på diversitet i musiklivet både i forhold til etnicitet, køn, genrer og alder. Der bliver fra Rytmisk Center iværksat både større landsdækkende projekter og lokale initiativer, der skal understøtte udviklingen. Projekterne spænder fra en demokratisering af musiklivet, så også psykisk sårbare, ensomme ældre og nydanskere får glæde af musiklivet til mere specialiserede projekter som lydteknikkurser for piger og kvinder.

Videnindsamling

I Danmark har vi videnscentre og analyseinstitutter på mange områder, som understøtter og oplyser til kvalificerede debatter inden for de forskellige områder. Et sådant institut mangler på kulturens og musikkens område. Vi har brug for valide data og forskning, der kan være med til at kvalificere og nuancere debatterne, initiativerne og indsatserne på det kulturelle område. Det er Rytmisk Centers vision at få etableret Kulturens- og Musikkens Analyseinstitut.

Kontaktinfo

Spørgsmål kan rettes til:

Udviklingsleder Carsten Mørch-Bentzen, cb@rytmiskcenter.dk / 60 17 37 70
Administrerende leder Trine Lerche Frøslev, tf@rytmiskcenter.dk /61 68 29 53

Rytmisk Centers Repræsentantskab

Maren Astrup Sørensen, kommunikationschef & souschef, Dansk Live

Bo Rune Madsen, billedkunstner og musiker, Turbolens

Fine Glindvad, sanger, CHINAH

Jesper Krüger, organisationsleder, ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere og festivalchef UHØRT

Ralf Christensen, Music Editor & Film Critic, Dagbladet Information

Maria Frej, Programchef, Tivoli

Aleksander Handberg Wodschou, Account Director, Splay Danmark

Kristine Ringsager, Assistant Professor, Aalborg Universitet

Johannes Skjelbo, Ph.d., konsulent og musikforsker

Jacob Neiiendam, leder CPH PIX & BUSTER Filmfestival

Torben Eik, Tempi

Martin Buck Hegaard, New Relevance,

Morten Henriksen, lektor UCC

Paul Jacek Knudsen, guitarist

Kim Christensen, bestyrelsesformand

Rytmisk Center

Rytmisk Center i København har mere end 40 års erfaring som kultur- og undervisningsinstitution.

Centret tilbyder voksenundervisning i musik og musisk-kreative aktiviteter for børn og unge.

Undervisningen udbydes på alle niveauer inden for et bredt spekter af instrumenter, kor, sang, sammenspil, komposition, produktion, improvisation, billedkunst, dans, teater og meget mere.

I omegnen 6000 kursister deltager årligt i Rytmisk Centers kurser.
Alle 170 tilknyttede professionelle undervisere, har stor undervisningserfaring og er udøvende musikere.

Læs mere på rytmiskcenter.dk

Rytmisk Centers bestyrelse

Torben Eik, Tempi

Martin Buck Hegaard, New Relevance,

Morten Henriksen, lektor UCC

Heidi Seidelin, kulturformidler

Paul Jacek Knudsen, guitarist, underviser på Rytmisk Center

Kim Christenen, bestyrelsesformand