Musik, unge & inklusion – Debat og Seminar – UDSKUDT

14. december 2021 kl. 10:00


Vi har, pga. myndighedernes seneste Corona udmeldinger og de høje smittetal valgt at udskyde debatten om “Musik, Unge og Inklusion”. Det er vi kede af, da vi havde samlet et rigtig stærkt hold der ville have præsenteret nogle rigtig gode cases om en mere inklusiv tilgang til musik og kulturskoleaktiviteter for børn og unge. Vi ønsker fortsat at gennemføre eventet når restriktionerne og smitteniveauet falder, forhåbentlig til foråret. Vi annoncerer ny dato lige så snart den er på plads.

—————————————————————————————

SEMINAR & DEBAT
Musik, unge & inklusion
14. december

Vi er mange aktører i kultur- og musikskolefeltet der har store ambitioner med at nå længere ud med vore tilbud på tværs af sociale, kulturelle og geografiske skæl. Vi har lokalerne, underviserne og den musikfaglige og musikpædagogiske kompetence, men er det tilstrækkeligt?
Med tre key-notes der alle vil berette om forskellige erfaringer i arbejdet med at nå langt ud, stiller vi skarpt på udfordringerne. Specifikt vil vi fokusere på musikunderviseren. Er den traditionelle musikunderviseren, tilstrækkelig i møde med helt nye brugergrupper? Og hvad med indholdet – i hvor stor grad skal musik- og kulturskolerne tilpasse sine undervisningstilbud for at nå ud til helt nye brugere? Drejer det sig om at gå på kompromis med en musikpædagogisk faglighed, og i hvilken grad skal nye fagligheder i spil?

Underviserens rolle og baggrund
Tilpasning af indhold
Musikskolens rolle og selvforståelse

Vi får inspirerende oplæg fra følgende:
Kim Boeskov – Rytmisk Musikkonservatorium
Hvordan realiserer musik- og kulturskoler visionen om at være for alle børn og unge, uanset køn, etnicitet og social klasse? En central udfordring kan være forbundet til institutionelle logikker og professionelle selvforståelser, som findes i kulturskolen. Spørgsmålet er, om en udvidelse af sådanne logikker og selvforståelser kan skabe nye åbninger og en mere inkluderende kulturskole.

Martin Højland – Turning Tables Danmark
Turning Tables Danmark skaber kunst og kultur sammen med børn og unge. Formålet er at styrke livsmestring for børn og unge, og skabe nybrud i dansk kulturliv. Med en resiliens tilgang der tager udgangspunkt i de unges aktuelle kontekst og livssituation søger Turning Tables Danmark at udvikle færdigheder, at skabe nye fællesskaber og at styrke børn og unges selvværd med afset i aktiviteter indenfor musik, foto og film. Martin fortæller mere konkret om Turning Tables Danmarks tilgang, metode og udfordringe.

Kristine Bjørg Markussen – Odense Musikskole
Hvad kræver det af de involverede, når man skal formidle og spille musik med børn i en bydel som Vollsmose i Odense. Vi får høre om de praktiske erfaringer der ligger bag projektet “Kulturskolen i Vollsmose” – med primært udgangspunkt i under-projektet “Kulturklubben”. Der vil blive en præsentation af kulturklubbens hverdag, samt udviklingen af projektopstart, overvejelser om metoder og pædagogisk samarbejde i klubben, samt eksempler på pædagogisk-musikalsk praksis.

Afsluttende debat med alle tre oplægsholdere hvor vi stiller skarpt på hvilke udfordringer og tilgange der er nødvendig om musik og kulturskolerne virkelig skal blive inkluderende.

Moderator for debatten: Lotte Trangbæk, Danske Musik- og Kulturskoler

DATO: 14. december
TID: 10:00 – 12:00
(inklusiv enkel frokost)
STED: Rytmisk Center, Vesterbrogade 107E, i LUNA

OBS!
Debatten er gratis, men kræver tilmelding – send din deltagelse til nr@rytmiskcenter.dk
Senest søndag 12. december